+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Helmikuu » Kaupunginhallituksen 11.2.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 11.2.2019 kokouksen päätökset

11.2.2019, klo 19:18

Yhteenveto kaupunginhallituksen 11.2. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

58 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

59 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

60 § Seinäjoen Energia Oy:n / Seinäjoen Vesi ja Koivulakson Vesi Oy:n toimintaalueet
Kaupunginhallituksen sihteerin ehdotus:

Kaupunginhallitus pyytää Seinäjoen Energia Oy:n / Seinäjoen Vesi ja Koivulakson Vesi Oy:n toiminta-alue esityksistä lausunnot valmistelutekstistä ilmeneviltä tahoilta 31.3.2019 mennessä ja kuuluttaa niiden yleisesti nähtävillä pitämisestä valmistelutekstistä ilmenevällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Paula Sihto ja Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Aaro Honkola hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

61 § Nurmo-talon, kirjaston edustustilan ja Koliinitalon kokoustilojen käyttö ja korvaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa esitetyt vuokrat ja vuokravapausperiaatteet 1.3.2019 alkaen 4.2.2019 tehdyn ehdotuksen mukaisesti lukuun ottamatta siivouksesta perittäviä maksuja, jotka peritään vain, jos kaupunki joutuu vuokraajan toimenpiteiden vuoksi suorittamaan perussiivousta vaativamman siivouksen (30e/tunti/laitoshuoltaja +alv). Kalusteiden siirrosta ei peritä eri maksua.

Päätöstä edeltäviin jo tehtyihin vuokrauksiin noudatetaan aikaisemmin voimassa olleita hintoja ja periaatteita.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Henna Rantasaaren ehdottaneen Jouko Peltosen ja Piia Katteluksen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, ettei Seinäjoen kaupungissa toimivalta yhdistykseltä, järjestöltä tai vastaavalta peritä esitettyjä vuokria. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Henna Rantasaaren ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (KIvisaari Pasi, Luotola Mikael, Perkiö Seppo, Ristilä Raimo, Haanpää Maija, Tenkula Tarja,Turenius Irene) ja 4 EI-ääntä ( Kattelus Piia, Rantasaari Henna, Sihto Paula, Peltonen Jouko). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

62 § Terästalon kokoustilojen, Kalajärven saunan ja Luoman koulun käyttö ja korvaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa asiaselostuksessa esitetyt vuokrat ja vuokravapausperiaatteet 1.3.2019 alkaen 4.2.2019 tehdyn ehdotuksen mukaisesti lukuun ottamatta siivouksesta perittävää maksua, joka peritään vain, jos kaupunki joutuu vuokralaisen toimenpiteiden vuoksi suorittamaan perussiivousta vaativamman siivouksen (30e/tunti/laitoshuoltaja +alv). Kalusteista ei peritä vuokraa eikä kalustesiirrosta maksua.

Päätöstä edeltävien ja tehtyjen vuokrausten osalta noudatetaan aikaisemmin voimassaolevia hintoja ja periaatteita. Kalajärven saunan vuokraamis- tai
myymismahdollisuus selvitetään.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Henna Rantasaaren ehdottaneen Jouko Peltosen ja Piia Katteluksen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, ettei Seinäjoen kaupungissa toimivalta yhdistykseltä, järjestöltä tai vastaavalta peritä esitettyjä vuokria. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Henna Rantasaaren ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ( Kivisaari Pasi, Luotola Mikael, Perkiö Seppo, Ristilä Raimo, Haanpää Maija, Tenkula Tarja, Turenius Irene) ja 4 EI-ääntä ( Kattelus Piia, Rantasaari Henna, Sihto Paula, Peltonen Jouko).Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

63 § Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen .
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevät Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

64 § Nurmo-talon peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen suunnitelmat, aikataulu ja urakoitsijavalinnat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- hyväksyy Nurmo-talon peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen suunnitelmat ja aikataulun
- hyväksyy edullisimpien tarjoushintojen ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle seuraavat urakoitsijat (urakkahinta alv 0 %):

RU......................K E Construction Vaasa Ab......488 800,00 €
LVIAU................Are Oy.......................................102 350,00 €
SU.....................Jalasjärven sähköasennus Oy...157 700,00 €

- myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen urakkasopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset;Pasi Kivisaari ja Irene Turenius, intressijääviys; eivät läsnä.

Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Raimo Ristilä.


65 § Nuorisovaltuuston jäsenet vuodelle 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 nuorisovaltuustoon kuuluviksi valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle / valtuutettu Tuomas Ojajärvi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa asiatekstissä olevan vastauksen valtuutettu Tuomas Ojajärven valtuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen ja saattaa vastauksen valtuustolle tiedoksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Kaupunginhallitus laittaa asian pöydälle.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

67 § Kuljetuspalvelukeskuksen selvitystyön aloittaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein kuljetuspalvelukeskuksen tarkemman yhteisen suunnittelun aloittamisen, jos vähintään kaksi muuta
lähialueen organisaatiota on valmis osallistumaan suunnitteluun
- lähettää valmisteluosassa mainituille organisaatioille pyynnön osallistua tarkempaan suunnitteluun siten, että vastaukset ovat kaupungin tiedossa
21.3.2019 mennessä
- että aiheutuvat kustannukset, enintään 40 t€, jaetaan osallistujien kesken tasan
- hyväksyy Seinäjoen kaupungin kustannukset maksettavaksi Kone- ja kuljetuskeskuksen kustannuspaikalta 6442 Palveluliikenne

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja