+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Joulukuu » Valtuuston 18.12.2017 kokouksen päätökset

Valtuuston 18.12.2017 kokouksen päätökset

18.12.2017, klo 19:42

166 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 13.12.2017 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 13.12.2017.Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 48 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


167 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 21. päivänä joulukuuta 2017 klo 14 ja
- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 22. päivänä joulukuuta 2017 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Keskinen Heikki ja Piia Kattelus


168 § Valtuuston kokoukset vuonna 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2018 seuraavina aikoina:

Sunnuntai–tiistai 21.–23.1. strategiaseminaari
Maanantai 29.1. klo 17:00
Maanantai 19.2. klo 17:00
Maanantai 19.3. klo 17:00
Maanantai 23.4. klo 17:00
Maanantai 21.5. klo 17:00
Maanantai 28.5. klo 17:00–20:00 talousseminaari
Maanantai 18.6. klo 17:00
Maanantai 27.8. klo 17:00
Maanantai 17.9. klo 17:00–20:00 talousseminaari
Maanantai 24.9. klo 17:00
Maanantai 22.10. klo 17:00
Maanantai 12.11. klo 17:00
Maanantai 17.12. klo 17:00

Valtuuston kokouspaikat määräytyvät myöhemmin.
Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


169 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2017 talousarviolainan määrältään 4 360 600 euroa seuraavasti:

Lainamäärä 4 360 600 euroa
Lainanantaja Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto Kiinteäkorkoinen laina
Korko 0,780 %, korkoindikaatio 15.11.2017
Laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana Lainan lyhennykset Puolivuosittain

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


170 § Lainan takaus/Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalo
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon ottamalle seuraavalle lainalle:

Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj Lainan määrä: 9 800 000 euroa
Laina-aika: 15 vuotta
Korko: 10 vuoden viitekorko 1,000 % p.a. sisältäen marginaalin (korkoindikaatio 28.11.2017 kello 13.00). Korko ja marginaali
tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on
Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 0,500 %-yksikön marginaalilla p.a.
Vastavakuus: Vuokraoikeuteen (tontti 743-55-26-3) ja vuokratontilla olevaan rakennukseen kiinnitetty panttikirja määrältään 9 800 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Heikki Vierula Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen jäsenenä; ei läsnä.


171 § Kiinteistöosakeyhtiö Frami D:n takaushakemus / takauksen myöntäminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistöosakeyhtiö Frami D:lle em. tarkoitukseen myöntämälle lainalle Seinäjoen kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot, perimisku-
lut ja muut lainan liitännäiskulut);

Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: Kaksitoista miljoonaa (12.000.000) euroa. Laina-aika: 10 vuotta.
Korko: Korkoindikaatio (21.11.2017) 3 kk euriborviitekorko
lisättynä 0,380 %-yksikön marginaalilla.
Takauksen vastavakuus: Vuokra-oikeus tonttiin 743-11-39-1 ja sillä sijaitseviin ra-
kennuksiin määrältään 12 000 000 euroa kiinnitetty panttikirja parhaalla etusijalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Aaro Honkola kiinteistöosakeyhtiö Frami D:n hallituksen jäsenenä, Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Hannu Kantonen Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.


172 § Talousarvion 2017 määrärahojen muutokset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2017 määrärahojen muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

173 § Kiinteistön 743-13-14-3 osto / Ilkka-Yhtymä Oyj
Kauppakirja allekirjoitettu 11.12.2017, liite Valt B 173.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Ilkka-Yhtymä Oyj:n kanssa 11.12.2017 allekirjoitettavan, kiinteistöä 743-13-14-3 koskevan kauppakirjan yhteensä 2 415 000 euron kauppahinnalla, ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


174 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Peräseinäjoen 31. kaupunginosa, korttelit 32 (osa) ja 49 (osa)/hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Peräseinäjoen 31. kaupunginosan korttelia 32 (osa) ja 49 (osa) sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


175 § Asemakaavan muutos: Tanelinranta 53. kaupunginosa kortteli 4261, liike-rakennuspaikka /Kaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Tanelinrannan 53. kaupunginosan korttelia 4261 sekä siihen liittyviä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Aaro Honkola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä ja Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana; eivät läsnä.


176 § Kaavoitusohjelma 2017- 2021 / hyväksyminen
Kaupunginhallituksenehdotus:
Valtuusto hyväksyy laaditun kaavoitusohjelman 2017–2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


177 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja lisäksi hyväksyttiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Paikalla oli 50 valtuutettua.

Seinäjoen kaupungin äänestystulos:

Ehdokaslista nro 2 3 ääntä x 1240,54 = 3722 ääntä

Ehdokaslista nro 3 0 ääntä x 1240,54 = 0 ääntä.

Ehdokaslista nro 4 15 ääntä x 1240,54 = 18608 ääntä

Ehdokaslista nro 5 8 ääntä x 1240,54 = 9924 ääntä

Ehdokaslista nro 6 1 ääni x 1240,54 = 1241 ääntä

Ehdokaslista nro 7 3 ääntä x 1240,54 = 3722 ääntä

Ehdokaslista nro 8 3 ääntä x 1240,54 = 3722 ääntä

Ehdokaslista nro 9 17 ääntä x 1240,54 = 21089 ääntä.

Seinäjoen kaupungin äänet yhteensä 62 028 ääntä.


178 § Valtuustoaloite / Paikallisliikenteen asiakkaille maksuton joulukuu
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaisen selvityksen Martti Pajulammin ym. muiden valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja, että valtuusto toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin sekä katsoo asian loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja