+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Tapahtumakaupunki Seinäjoki » Tapahtuma-avustus » Myöntämisperusteet ja arviointikriteerit

Myöntämisperusteet ja arviointikriteerit

Myöntämisperusteet

Seinäjoen kaupungin tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen julkinen avustus, joka on tarkoitettu vakiintuneille festivaaleille ja tapahtumille, jotka aktivoivat ihmisiä osallistumaan, ovat ammattimaisesti toteutettuja sekä kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti katsottuna merkittäviä.

Festivaali tai tapahtuma katsotaan vakiintuneeksi kun se on toiminut vähintään kolme (3) vuotta ja tapahtuman järjestäjällä on potentiaalia ja kykyä kehittää sitä edelleen. Myös yksittäisille tapahtumille voidaan myöntää avustus, mikäli niiden merkittävyys katsotaan erityisen
suureksi.

Tapahtuma-avustusta hakevan on oltava rekisteröitynyt yhdistys tai yritys. Avustusta myönnettäessä summassa otetaan huomioon tapahtuman/ hakijatahon kaupungilta hakemat muut avustukset ja erikseen sovitut yhteistyösopimukset.


Arviointikriteerit

Tapahtuma-avustusta hakenutta tapahtumaa arvioidaan seuraavista näkökulmista:

  • Tapahtumalla on positiivinen vaikutus alueen imagoon ja se tuo kaupungille erityistä näkyvyyttä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.
  • Tapahtuma vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta sekä tukee Seinäjoen kaupunkistrategian valintoja.
  • Tapahtuma huomioi eri kohderyhmät ja pyrkii aktiivisesti tavoittamaan uutta yleisöä ja edistää kuntalaisten osallisuutta laaja-alaisesti.
  • Tapahtuma on huomioinut toiminnassaan fyysisen, sosiaalisen ja taloudellisen saavutettavuuden.
  • Tapahtuma on vastuullinen, huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuusvaatimukset.
  • Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö katsotaan tapahtumatoiminnan vahvuudeksi.
  • Tapahtuma on alueelle elinkeinopoliittisesti merkittävä.

Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään tapahtumatoiminnan suunnitelmallisuuteen, tapahtuman taloudelliseen tilanteeseen, hakijan riittävään omaan rahoitusosuuteen sekä tapahtumalle myönnettyyn muuhun rahoitukseen.

Tapahtuman talouden tulee olla tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu.

Elinvoimalautakunta tarkistaa arviointikriteerit ja tekee tarvittavat muutokset vuosittain.


Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi