+
Tulosta
Etusivu

Avustuksen hakeminen

Tapahtuma-avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy alla olevat asiat. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi hakijan on täytettävä

yhteystietolomake (docx, 0.2 Mt)

Hakemus ja toimitetaan osoitteeseen tapahtumatseinajoki.fi.

1. Tapahtuman nimi ja ajankohta

2. Haettava avustuksen käyttökohde ja perustelut

3. Tapahtuman kuvaus, aikataulu ja tavoitteet:
• miksi, milloin ja missä tapahtuma järjestetään
• yleisöprofiili ja kävijämäärätavoite
• tapahtuman merkitys omalla alallaan
• tapahtuman tavoitteet
• kahden (2) seuraavan tapahtuman suunniteltu ajankohta

4. Toteutus:
• ohjelmiston kuvaus ja/tai suunnitelmat ohjelmiston suhteen
• oheisohjelman ja – toiminnan kuvaus ja/tai suunnitelmat
• ympärivuotisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä
• arvioitu vapaaehtoisten työntekijöiden/talkoolaisten lukumäärä
• tapahtumien saavutettavuus ja erityisryhmien huomioonottaminen
• lippujen hinnoittelu ja ilmaisten tapahtumien määrä ja kuvaus
• tiedottaminen ja markkinointisuunnitelma
• kuvaus verkostoista ja yhteistyöstä (paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti)

5. Tulevan tapahtuman budjetti:
• Budjetista tulee selvitä tulevan tapahtuman menot ja tulot ja talouden tulee olla tasapainossa.

6. Selvitys edellisen tapahtuman toteutuksesta:
• Alustava selvitys edellisen tapahtuman toteutuksesta, josta käy ilmi mm.
 tapahtuman kävijämäärät (myydyt liput/ maksuttomat tilaisuudet)
 asiakastyytyväisyyskyselyn keskeisimmät tulokset
 arvio, miten toiminta tukee kaupunkistrategiaa
 tapahtuman menot ja tulot pääkohdittain tapahtuman taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

7. Muualta kuin Seinäjoen kaupungilta haetut ja saadut tuet ja avustukset

8. Selvitys kaupungin eri yksiköiltä ja Seinäjoki-konsernilta haetuista ja saaduista tuista ja avustuksista (mukaan lukien kaupungilta vuokravapaasti anotut/saadut tilat, markkinointiyhteistyöehdotukset/ -sopimukset sekä vieraanvaraisuusanomukset).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piirin kuuluvia asioita.

Tapahtuma-avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. Avustushakemuksia pyritään käsittelemään saapumista seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi