+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Tapahtumakaupunki Seinäjoki » Markkinointi ja tiedotus

Markkinointi ja tiedotus

Ilman markkinointia ei ole yleisöä ja ilman yleisöä ei ole tapahtumaa!

Ennen tapahtuman markkinointisuunnitelman tekoa kannattaa miettiä mahdollisimman tarkasti tapahtuman kohderyhmä. Kohderyhmän määrittely ohjaa ajatusta, millaiset kanavat tavoittavat halutun yleisön. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tehty kampanja saattaa olla ajan tuhlausta jos kohderyhmä ei ole aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä vaan on tottunut hakemaan tietoa esimerkiksi lehdistä. Markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä tapahtuman koosta riippumatta.

Markkinointisuunnitelmassa on hyvä käydä läpi ainakin seuraavat asiat:

  • tapahtuman tavoitteet ja kuinka paljon yleisöä halutaan
  • kohderyhmä
  • viestinnän ja mainosmateriaalien budjetti
  • markkinointi- ja viestintäkanavat
  • miten erotutaan kilpailevista tapahtumista
  • markkinoinnin ja viestinnän aikataulutus ja kuka mitäkin tekee
  • yhteistyökumppaneille suunnattu markkinointi
  • jälkimarkkinointi

Hyvin tehty suunnitelma säästää rahaa ja aikaa ja houkuttelee paikalle sitä yleisöä, jota tavoiteltiin.

Tapahtuman tiedotus

Tiedotus ja markkinointi tukevat toisiaan. Tiedotuksesta kannattaa tehdä tiedotussuunnitelma, johon on kirjattu tiedotuksen aikataulu ja toimet ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Suunnitelmassa on hyvä jaotella vielä erikseen ulkoinen ja sisäinen tiedotus sekä kirjata ylös kuka mitäkin kanavaa hoitaa.

Ulkoinen tiedotus suuntautuu mm. yhteistyökumppaneille, tiedotusvälineille ja potentiaaliselle yleisölle ja rahoittajille. Sisäinen tiedotus taas kohdistetaan mm. tapahtumaorganisaation henkilökunnalle, talkoolaisille ja esiintyjille.

Sisäisen tiedotuksen painoarvoa lisää se, että jokainen tapahtumassa työskentelevä henkilö on kävelevä mainos, jonka on osattava vastata mahdollisiin kysymyksiin tai ainakin osattava sanoa, kuka asiasta tietää enemmän.

Tiedotussuunnitelman voi tehdä seuraavien kysymysten ympärille: Mitä? Kenelle? Milloin? Kuka?

Markkinointi- ja tiedotuskanavia

Lehdistötiedotteet
Sosiaalinen media
Esitteet
Tienvarsimainokset
Valopylväsmainokset
Internet-sivut
Julisteet
Screen-mainonta
Lehti-ilmoitukset
TV- ja radiomainokset
Tempaukset
Banderollit
Messut
Tapahtumakalenterit netissä ja paikallislehdissä


Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi