+
Tulosta
Etusivu

Ensiapusuunnitelma

Voimassa olevan kansanterveyslain mukaan kunnan sairaankuljetuksen ja avosairaanhoidon palvelujen järjestäminen kuuluu kunnan terveyskeskukselle. Seinäjoella ko. tehtäviä hoitaa Seinäjoen terveyskeskus.

Kokoontumislaki edellyttää, että yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Vastuu on aina tilaisuuden järjestäjällä.

Kaikissa yleisötapahtumissa on oltava nimettynä turvallisuusvastaava, jonka tärkein tehtävä on valvoa, että hyvällä ennakkosuunnittelulla ehkäistään mahdollisimman paljon onnettomuuksia ja lievennetään niiden seurauksia. Hänen vastuullaan on koko tapahtuman turvallisuus ja hänen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä alueen pelastusviranomaisen, poliisin ja terveydenhuollon kanssa.

Ensiapusuunnitelma

Terveyskeskus edellyttää, että pelastus-, turvallisuus- ja ensiapusuunnitelmassa tulee huomioida tilaisuuden ensiapuvalmius. Siinä on kuvattava, millaisia mahdollisia erityisriskejä järjestettävään tilaisuuteen sisältyy.

Suunnitelma on toimitettava kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa Seinäjoen terveyskeskukseen.

Suunnitelmasta tulee selvitä, miten tapahtumassa on varauduttu mahdollisiin tapaturmiin sekä sairaskohtauksiin tai muihin tilaisuudessa tapahtuviin terveyttä vaarantaviin ja avun tarvetta aiheuttaviin riskeihin ja tapahtumiin.

Suunnitelmassa on kuvattava tilaisuudessa paikalla olevan ensiapuhenkilöstön:

 • määrä (suhteutettava osallistujamäärään ja tilaisuuden riskeihin, yleensä vähintään kolme henkilöä)
 • valmiudet (=henkilöstöllä tulee olla voimassa vähintään ensiavun jatkokurssi, EA 2 sekä heidän on hallittava alkusammutus)
 • ensiapuvälineistö
 • viestintäyhteydet

Tilaisuudessa toteutettavien ensiapupalvelujen henkilöstöllä on oltava valmius ja välineet toteuttaa vähintään:

 • hätäilmoitus numeroon 112
 • välittömästi aloitettu peruselvytys
 • tajuttoman potilaan hengitysteiden avoimena pitäminen
 • Heimlichin otteen toteuttaminen
 • verenvuodon tyrehdyttäminen
 • 3K:n ensiapu
 • kotona hoidettavien pientapaturmien ensiapu

Paikalle varattava ensiapuhenkilöstö on merkittävä tehtävänmukaisesti eikä heitä saa nimetä muihin tehtäviin yleisötilaisuudessa. Osallistujilla ja alueen ensihoidolla tulee olla esteetön pääsy ensiapupisteeseen, jonka tulee olla näkyvästi merkitty tavoittamisen helpottamiseksi.

Suunnitelmasta tulee selvitä ensiapupäivystyksen vastuuhenkilö sekä hänen tapahtumanaikaiset yhteystietonsa.

Suurissa yleisötilaisuuksissa (osallistujia yli 5000 tai tapahtumassa runsaasti anniskelupaikkoja tai osallistujissa terveydentilaltaan erityisriskejä) tulee tilaisuuden järjestäjän pyrkiä toteuttamaan ensiapupalvelut siten, että tilaisuudessa on varhaisen defibrillaation valmius.

Suunnitelmassa tulee kuvata myös toiminta hätätilanteessa ja lisäavun hälyttäminen siten, että kaikki tapahtumassa työskentelevät voivat siitä etukäteen kerrata asiat.

Lisätietoja:

Seinäjoen terveyskeskus

Toimitusosoite:

Seinäjoen terveyskeskus
Päivystyksen alueylilääkäri
Koskenalantie 18
60220 Seinäjoki


Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi