+
Tulosta
Etusivu

Elintarvikemyynti


Kuka ilmoituksen tekee

Jos tapahtumaan tuleva toimija harjoittaa ammattimaista myyntiä valvonta-alueella ja toiminta on jo ennen tapahtumaa ilmoitettu ja hyväksytty, erillistä tiedoksiantoa ympäristöterveydenhuollolle ei tarvitse tehdä.

Jos tapahtumaan tuleva toimija on ammattimainen myyjä valvonta-alueen ulkopuolelta, ja toiminta on ilmoitettu ja hyväksytty kotipaikkakunnalla, tapahtumaan tulosta riittää tiedoksianto alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Jos toimijalla on myynnissä vain vähäriskisiä tuotteita, eikä toimintaa harjoiteta elinkeinomielessä, vaan kyseessä on esim. yksityinen henkilö, ilmoitusta tai tiedoksiantoa ei tarvitse tehdä.

Jos tapahtuman järjestäjällä itsellään on elintarviketoimintaa tapahtumassa esim. festivaalin yhteydessä, riittää että siitä kerrotaan ympäristöterveydenhuollolle tehtävässä selvityksessä suurista yleisötilaisuuksista.

Tapahtuman järjestäjä voi lähettää koostetun listan alueen ympäristöterveydenhuoltoon jolloin yksittäisten toimijoiden ei tarvitse enää erikseen tiedottaa tulostaan.


Kirjallinen ilmoitus

Ennen toiminnan aloitusta elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa (esim. liikkuva kioski, myyntivaunu tai -koju, telttakatos jne).

Sellaisen toiminnan, jonka voidaan katsoa olevan kertaluonteista tai jossa elintarvikehuoneiston
ilmoituksesta selkeästi käy ilmi, että kyseessä oleva toiminta on vain
tietylle ajanjaksolle, ilmoituksen voidaan katsoa sisältävän samalla myös ilmoituksen
toiminnan lopettamisesta. Tällöin elintarvikehuoneiston lopettamisesta ei tarvitse tehdä
lain vaatimaa erillistä ilmoitusta, vaan ilmoitus ja ilmoitettu toiminta on voimassa
tämän ilmoitetun ajanjakson.


Omavalvonta

Kaikilla elintarvikehuoneistoilla on oltava omavalvontasuunnitelma ja alkutuotantopaikoilla omavalvonnan kuvaus. Omavalvontasuunnitelmia ei tarvitse hyväksyttää, mutta suunnitelma on oltava tapahtumissa mukana ja se on esitettävä viranomaisille sitä pyydettäessä.

Elintarvikehuoneistoa koskevasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi tieto omavalvontasuunnitelmasta.

Suunnitelma on kuvattava kirjallisesti, suunnitelmaa tulee toteuttaa ja sen toteutumisesta tulee pitää kirjaa.

Omavalvonnalla tulee olla vastuuhenkilö, joka

  • kehittää ja ylläpitää suunnitelmaa
  • perehdyttää muut työntekijät omavalvontaan
  • huolehtii siitä, että omavalvontasuunnitelmaa käytännössä toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä

Toimijan on huolehdittava siitä, että

  • kaikki yrityksessä tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja osaavat sen hoitaa sen
  • suunnitelmaa toteutetaan päivittäin
  • omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan
  • koko järjestelmän toimivuutta arvioidaan määräajoin ja aina silloin, jos yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Lisätietoja

Ympäristöterveydenhuolto
Aija Koronen
puh 050 581 1691
sposti aija.koronenseinajoki.fi

Piia Luhtasaari
puh 044 425 5039
sposti piia.luhtasaariseinajoki.fi

Osoite:
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Keskuskatu 32 I, 60100 Seinäjoki

Selvitys suurista yleisötilaisuuksista (doc, 0.1 Mt)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (doc, 0.19 Mt)

Eviran_ulkomyyntiohje_2012.pdf (pdf, 0.14 Mt)

Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi