+
Tulosta
Etusivu

Elintarvikemyynti


Kuka tiedottamisen tekee

Jos tapahtumaan tuleva toimija harjoittaa ammattimaista myyntiä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella ja toiminta on jo ennen tapahtumaa ilmoitettu tai hyväksytty, erillistä tiedoksiantoa ympäristöterveydenhuollolle ei tarvitse tehdä.

Jos tapahtumaan tuleva toimija on ammattimainen myyjä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueen ulkopuolelta, ja toiminta on ilmoitettu tai hyväksytty kotipaikkakunnalla, tapahtumaan tulosta riittää tiedoksianto alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Jos toimijalla on myynnissä vain vähäriskisiä tuotteita,, eikä toimintaa harjoiteta elinkeinomielessä, vaan kyseessä on esim. yksityinen henkilö, ilmoitusta tai tiedoksiantoa ei tarvitse tehdä.

Jos tapahtuman järjestäjällä itsellään on elintarviketoimintaa tapahtumassa esim. festivaalin yhteydessä, riittää että siitä kerrotaan ympäristöterveydenhuollolle tehtävässä selvityksessä suurista yleisötilaisuuksista.

Tapahtuman järjestäjä voi lähettää koostetun listan alueen ympäristöterveydenhuoltoon jolloin yksittäisten toimijoiden ei tarvitse enää erikseen tiedottaa tulostaan.


Kirjallinen tiedottaminen

Tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston saapumisesta Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueelle tulee tehdä 4 arkipäivää ennen toiminnan aloittamista valvonta-alueella.


Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa (esim. liikkuva kioski, myyntivaunu tai -koju, telttakatos jne).


Omavalvonta

Kaikilla elintarvikehuoneistoilla on oltava omavalvontasuunnitelma ja alkutuotantopaikoilla omavalvonnan kuvaus. Omavalvontasuunnitelma on oltava tapahtumissa mukana ja se on esitettävä viranomaisille sitä pyydettäessä.Seinäjoen kaupunki

tapahtumakoordinaattori

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 6295, 050 585 4789

tapahtumatseinajoki.fi