+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Nuorisopalvelut » Nuorisolautakunta

Nuorisolautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Joanna Juurakko (pj.) Tuulia Harju
Hannu Kontturi Perkka Tuppi
Jarmo Yliaho Jukka Parkkamäki
Annukka Latvala Jari Stenroth
Marianne Lähdesmäki Suvi-Pauliina Finnilä
Malalai Rahim Hanna-Mari Piikkilä
Ville Ojala (vpj.) Esa Isosaari
Tuomas Ojajärvi Anu Koivulahti
Mika Ojala Jukka Ahlgren
Anna-Riikka Kuivinen Anu Öhmann-Kaukosalo
Ari Soidinmäki Ismo Heikkilä
Tellervo Tulisalo Sirkka Kumpula
Juha Tuomikoski Kimmo Mäkelä

Lautakunnan kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Valtuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

  1. päättää niiden toiminta-avustusten jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen,
  2. vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston sekä alueiden tilapäisen luovuttamisen periaatteet, vuokrat ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet,
  3. päättää lautakunnan hallinnassa olevien tilojen ja laitosten aukioloajoista ja pääsymaksuista,
  4. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § 1 mom:n perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu,
  5. käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä,
  6. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Pöytäkirjat

Esittelijä, valmistelija,
kokoussihteeri
:

nuorisotoimenjohtaja
Pekka Hautamäki
p. 06 416 6385
pekka.k.hautamakiseinajoki.fi

Pöytäkirjanote:

Maryna Baburets
ts. toimistosihteeri
p. 06 416 2265
maryna.baburetsseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki

Nuorisopalvelut

Puskantie 3, PL 215

60101 Seinäjoki

p. 06 416 2265

nuorisoseinajoki.fi