+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Kulttuuripalvelut » Seinäjoen taidehalli » Uuden Keskustorin taidekilpailu

Uuden Keskustorin taidekilpailu

Keskustorin taidekilpailu on päättynyt ja voittajat on valittu. Kilpailuehdotuksia tuli kaiken kaikkiaan 52 kappaletta. Kilpailun tulos julkistetaan tiistaina 24.10.2017. Palkitut teosehdotukset ovat esillä Seinäjoen Epstorilla 24.–31.10. Muut hyväksytyt teosehdotukset ovat nähtävillä Seinäjoen taidehallilla 25.–29.10. sen aukioloaikoina. Seinäjoen taidehalli on avoinna ke 11–19, to 11–17, pe 11–16, la–su 12–16.

Taiteilijat voivat noutaa teosehdotuksensa 1.–30.11. taidehallin aukioloaikoina tai erikseen sovittuna aikana. Teosehdotukset voidaan postittaa taiteilijoille, mikäli taiteilija maksaa lähetyskulut, esim. toimittamalla taidehallille postimerkein varustetun lähetyskuoren. Postittamisesta ja muista tiedusteluista noutoon liittyen voi olla yhteydessä sähköpostitse elina.teittiseinajoki.fi.

Noutamatta jätetyt teosehdotukset hävitetään noutoajan jälkeen.

Kilpailuohjelma

Seinäjoen kaupunki kutsuu suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ottamaan osaa yleiseen taidekilpailuun, jolla haetaan ideoita Seinäjoen uudistuvalle Keskustorille tulevaksi julkiseksi taideteokseksi.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä sekä seuraavia määräyksiä.

1. Kilpailun tarkoituksena on hankkia Seinäjoen uudistuvalle Keskustorille pysyvä, paikkasidonnainen julkinen teos. Teoksen toivotaan ilmentävän alueen identiteettiä, tuovan kaikuja torialueen historiasta "Vekseliaukiona" ja toimivan yhteisöllisyyttä ruokkivana kohtaamispaikkana kaupunkilaisten ja vierailijoiden keskuudessa.

Teoksen suunnittelussa huomioitavia seikkoja:

 • Teos on kolmiulotteinen teos
 • Teoksessa voi käyttää hyväksi vesielementtiä. Sijoituspaikan läheisyyteen on tulossa vesiaihe ja se voidaan integroida taideteokseen, mikäli sopiva toteutustapa löytyy.
 • Teoksessa voi hyödyntää valoa ja ääntä.
 • Teos tulee julkiseen ulkotilaan torialueelle. Tämä on huomioitava materiaalivalinnoissa.
 • Suunnittelussa on huomioitava vuodenajat, miltä teos näyttää eri vuodenaikoina.

2. Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot:

 • Luonnos taideteoksesta, josta käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotusta. Mittakaavan tekijä voi valita teokseen sopivaksi. Luonnoksesta tulee käydä ilmi materiaalivalinnat, esitys teknisten ratkaisujen ml. teoksen kiinnityksen toteuttamiseksi sekä teoksen valaisemiseksi.
 • Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus. Kustannusarviota tehdessä on huomioitava tilattavan teoksen hintakatto 40 000 €.
 • Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia.

3. Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:

I palkinto 5 000 euroa
II palkinto 2 000 euroa
III palkinto 1 000 euroa

Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kaksi 500 euron tunnustuspalkintoa.

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yhteismäärä säilyy samana. Tämän taidekilpailun palkinnot eivät ole verovapaita.

4. Palkintolautakunnan muodostavat Seinäjoen kaupungin nimeämänä:
puheenjohtajana uuden hyvinvointilautakunnan nimeämä henkilö ja jäseninä kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki, suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila, Seinäjoen kaupunki, näyttelykoordinaattori Sanna Karimäki-Nuutinen, Seinäjoen taidehalli, asiantuntija Kirsi Mattila, Into Seinäjoki Oy ja kaavoitusjohtaja Martti Norja, Seinäjoen kaupunki,
sekä kolme Suomen Taiteilijaseuran nimeämää kuvataiteilijajäsentä Pilvi Ojala, Vesa-Pekka Rannikko ja Tülay Shakir. Lautakunnan sihteerinä toimii Elina Teitti Seinäjoen taidehallilta.

Kilpailun välitysmiehenä toimii Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies.

Ennen varsinaista palkintolautakunnan kokousta järjestetään tilaisuus, johon kutsutaan palkintolautakunnan lisäksi edustajat Keskustoria ympäröivistä yrityksistä. Tilaisuudessa kilpailuehdotukset esitellään ja alueen yritykset voivat esittää näkemyksiään ehdotuksista.

5. Kilpailuehdotukset tulee jättää kilpailuajan päättymiseen mennessä kulttuuritoimisto Alvarikkoon.

Käyntiosoite: Kulttuuritoimisto Alvarikko, Aallon kirjastotalo, Koulukatu 21, 60100 SEINÄJOKI
Postiosoite: Seinäjoen kaupunki, kulttuuripalvelut, PL 215, 60101 Seinäjoki

Kilpailuaika päättyy 31.8.2017 klo 15, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä tai todistettavasti jätettynä postin tai muun kuljetusliikkeen toimitettavaksi. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 28.–31.8.2017 klo 9–15 välisenä aikana.

6. Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Paketin tai kirjekuoren päällä, jossa kilpailuehdotus lähetetään, on oltava merkintä "UUDEN KESKUSTORIN TAIDEKILPAILU", eikä siinä saa näkyä tekijän tai lähettäjän nimeä.
Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mukana on seurattava kaksi nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta, joista toisen tulee sisältää tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja toisen, jossa lisämerkintä "SELVITYS" kohdassa 2. pyydetyt selvitykset.

7. Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten lunastamisesta on sovittava erikseen.

8. Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Seinäjoen kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

9. Kilpailun tultua ratkaistuksi palkitut kilpailuehdotukset asetetaan näytteille myöhemmin ilmoitettavana aikana. Näyttelyn päätyttyä on kilpailuehdotukset noudettava pois 2 viikon kuluessa tai annettava siinä ajassa järjestäjälle ohjeet niiden palauttamisesta, minkä jälkeen noutamatta jääneet ehdotukset hävitetään.

10. Lisätietoja kilpailusta antaa näyttelykoordinaattori Sanna Karimäki-Nuutinen sanna.karimaki-nuutinenseinajoki.fi ja 5.6.2017 alkaen kilpailun sihteeri Elina Teitti elina.teittiseinajoki.fi

Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilölle 14.5. mennessä.
Välityshenkilönä toimii Jussi Ilvonen, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies. Kysymykset esitetään sähköpostitse osoitteeseen jussi.ilvonenartists.fi. Kysymykset vastauksineen julkaistaan kuukauden kuluessa tällä sivulla.

Liitteet:

 • Arkkitehtitoimiston asemapiirrokset ja havainnekuvat uudesta Keskustorista sekä kilpailualueesta
 • www.meidanseinajoki.fi -sivusto, jossa paljon tietoa Seinäjoen keskustan rakentumisesta
 • Inspiraatiomateriaaliksi Heli Keski-Huikun teksti "Aaltoja", joka pohjautuu torialueen historiaan "Vekseliaukiona".
Kilpailuohjelma (pdf, 0.38 Mt) Kilpailuohjelma (docx, 0.53 Mt)

Kilpailuohjelman liitetiedostot

AR792C Asemapiirros 1-200 (pdf, 0.48 Mt) AR792C Asemapiirros A3 (pdf, 0.18 Mt) AR792C Havainnekuvat (pdf, 0.8 Mt) Aaltoja (pdf, 0.07 Mt)

Tutustu myös

www.meidanseinajoki.fi


Seinäjoen taidehalli

Upankatu 3

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2390

taidehalliseinajoki.fi

Avoinna: (ma–ti suljettu)

ke 11–19

to 11–17

pe 11–16

la–su 12–16