+
Tulosta
Etusivu

8. luokat

"Kuinka kaupunkia tehdään", professori Ari Hynysen arkkitehtuuriluento

to 24.9. Yhteiskoulu
pe 25.9. Nurmon yläkoulu
ma 28.9 Seinäjoen lyseo
ti 29.9. Toivolanrannan yhtenäiskoulu
ke 30.9. Ylistaron yläkoulu

Ari Hynynen toimii Seinäjoen yliopistokeskuksessa Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Alvar Aalto-professorina. Professuurin tehtävän alana on arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, johon kuuluu alueiden ja kaupunkien kehittäminen sekä sotien jälkeisen arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristöjen korjausrakentaminen.

Tietokoneavusteinen suunnittelutehtävä

8. luokkien oppilaat suunnittelevat syyslukukauden aikana tietokoneavusteisesti Lakeuspuistoon Aalto-keskuksen henkeen sopivan rakennuksen tai muun valitsemansa elementin. Tehtävän toteutuksessa on mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö. Suunnittelussa käytetään SketchUp pintamallinnusohjelmaa. Opettajille järjestettiin ohjelman käytöstä koulutustilaisuus keväällä 2015. Kouluttajana oli ohjelman maahantuojan (M.A.D) edustaja.

SketchUp on helppokäyttöinen ja intuitiivinen pintamallinnusohjelma, jolla suunnitelmien havainnollistaminen käy kolmiulotteisesti, helposti ja nopeasti. SketchUp soveltuu arkkitehtoniseen luonnosteluun, tilasuunnitteluun, tuotesuunnitteluun tai vaikka kolmiulotteisten kappaleiden tulostamiseen. Käyttökohteita on rajattomasti.

Suunnittelutehtävä toteutetaan koulujen valinnaisaineiden tunneilla syylukukauden aikana. Seinäjoen kaupungin kaavoitusosasto on laatinut tehtävän taustaksi infomateriaalin, jossa käsitellään lyhyesti arkkitehtuurin peruskäsitteitä.

Suunnittelutehtävät arvioidaan ja parhaat työt palkitaan sekä esitellään SeAMK:in CAVE-virtuaalitilassa.

Tehtävä tukee tutkivaa ja luovaa toimintaa sekä tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua yhteen työelämässä käytettävään tietoteknologian ohjelman käyttötarkoituksiin. Oppilaat pääsevät tuomaan näkyväksi omia ideoitaan ja ajatuksiaan. Tavoitteena on myös kehittää tietoisuutta rakennetusta ympäristöstä ja sen suunnittelusta sekä herättää kiinnostusta näitä asioita kohtaan.


Seinäjoen kaupunki

Kulttuuripalvelut

PL 215

60101 Seinäjoki

kulttuuriseinajoki.fi
p. 06 416 2111 (vaihde)

***

Kulttuuri jättää jäljen!