+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Kulttuuripalvelut » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Huhtikuu » Seinäjoella panostetaan täysillä ikäihmisten kulttuuripalveluihin

Seinäjoella panostetaan täysillä ikäihmisten kulttuuripalveluihin

20.4.2017, klo 17:46

Seinäjoella tehdään työtä ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta yli toimialarajojen. Panostamalla ennaltaehkäiseviin kulttuuripalveluihin saadaan säästöjä ja lisätään ikäihmisten hyvinvointia.

Kaupungissa on aloittanut toimessa ikääntyneiden kulttuuripalveluiden koordinaattori. Koordinaattori on kahden toimialan, kulttuuri- ja ikääntyneiden palveluiden, yhteinen työntekijä. Toimi on toinen laatuaan Suomessa, vain Helsingissä ikäihmisten kulttuuripalveluiden koordinaatio on järjestetty samalla tavalla. Toimeen on valittu sosiokulttuurisen työn ammattilainen, kulttuurituottaja (AMK) Satu Kokkoniemi.

Seinäjoen kaupungissa on aloittanut työskentelynsä kahden toimialan yhteinen työntekijä, jonka vastuualueena ovat ikääntyneitten kulttuuripalvelut. Tilanne on valtakunnallisesti huomionarvoinen, sillä ikäihmisten kulttuuripalveluiden järjestäminen on hoidettu samanlaisella toimialojen välisellä yhteistyöllä ainoastaan Helsingissä. Monialainen yhteistyö on Seinäjoella voimissaan ja uusi toimi on yksi virstanpylväs yhteistyön kehittämisessä. Yhteistyön tavoitteena on saada taide ja kulttuuri sekä kaupungin rakenteeseen että ikäihmisten arkeen. "Olemme erittäin ylpeitä, että hieno yhteistyömme kulttuuripalveluiden kanssa tulee nyt todeksi yhteisen työntekijän muodossa. Tämä tulee näkymään jo lähitulevaisuudessa uudenlaisina palveluina ikäihmisille sekä heidän hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääntymisenä", kertoo ikääntyneiden palveluiden tulosalueen johtaja Riitta Kulmala.

Toimeen on valittu sosiokulttuuriseen työhön erikoistunut kulttuurituottaja (AMK) Satu Kokkoniemi. Kokkoniemellä on omasta sosiokulttuurisesta taustastaan juontuen suuri palo tuottaa kulttuuripalvelua juuri ikäihmisille, koska heille kulttuurin saavuttaminen voi olla haaste. "Uskon, että kulttuurilla on erityisen paljon annettavaa juuri ikäihmisille. Yksinäisyyden lievittäminen sekä merkityksellisyyden ja osallisuuden lisääminen on yksi suurimmista motiiveistani tehdä tätä työtä", Kokkoniemi kertoo. Kun ikäihmisen elämäntilanne muuttuu esimerkiksi asumisen myötä, kunnalla täytyy olla muitakin välineitä sujuttaa muutosta kuin sosiaalipalvelut ja sairaanhoito. Kulttuuria ihmisille viemällä tai sen pariin saattamalla lievitetään kotona asuvan yksinäisyyttä ja lisätään asumispalveluiden parissa olevien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kulttuuri on mahdollisuus ja haaste myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tehdä päivittäistä työtään uudella tavalla. "Nyt ihmisten kotiin menevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, mutta tulevaisuudessa kotiin voisi mennä myös kulttuurin ja taiteen ammattilainen", visioi Kokkoniemi.

Satu Kokkoniemi

Toimen perustamisella valmistaudutaan myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeisen kunnan rooliin. Kulttuurilla on tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä. "Jos kulttuuripalveluita ei aktiivisesti viedä kuntalaisten saataville sinne missä he luontaisesti olevat, jäävät myös kulttuurin hyvinvointivaikutukset saamatta", toteaa kulttuuritoimenjohtaja Leena Kråknäs. Helposti saavutettavilla kulttuuripalveluilla tähdätään ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kulttuurilla autetaan ikäihmisiä selviämään arjestaan paremmin, mikä osaltaan vaikuttaa myös siihen, kuinka kauan kotona asuminen on mahdollista. Sen lisäksi, että saavutettavilla kulttuuripalveluilla tuodaan arkeen elämänmakua, ne ovat ennaltaehkäisevää työtä, joka siirtää raskaamman palvelun tarpeen kauemmas tulevaisuuteen. Näin ennaltaehkäisevällä palvelulla säästetään myös euroja.

Lisätietoja:
Satu Kokkoniemi, ikääntyneiden kulttuuritoiminnan koordinaattori,
p. 044 754 1714, satu.kokkoniemiseinajoki.fi


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja