+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Tammikuu » MITÄ ON KULTTUURIPERINTÖMME?

MITÄ ON KULTTUURIPERINTÖMME?

4.1.2018, klo 11:42

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon uutena tavoitteena on innostaa alueen asukkaita osallistumaan entistä enemmän oman kulttuuriperintönsä määrittelyyn ja tallentamiseen sekä huomaamaan kulttuuriperinnössä piileviä voimavaroja.

Museo kokosi vuoden 2017 aikana Kulttuuriperintöohjelman, jossa mietittiin museolle uusia keinoja huomioida alueen asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia kulttuuriperinnöstä. Tämä työ on tänä vuonna erityisen ajankohtaista, sillä Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Teemavuoden kansallisena tavoitteena on edistää osallisuutta ja osallistumista kulttuuriperintöön sekä parantaa sen saavutettavuutta ja kestävää käyttöä.

Kulttuuriperintö koostuu esineellisestä, aineettomasta ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä sekä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Kulttuuriperintö syntyy ja muovautuu ihmisten välisessä arkisessa kanssakäymisessä. Se näkyy arvoissa, uskomuksissa ja tavoissa toimia. Kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi esineet, tarinat, laulut ja maisemat. Kulttuuriperintö ei säily itsestään, vaan osa siitä saattaa unohtua ja osa säilytetään tietoisesti. Museon ydintehtävä on säilyttää kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Tästä syystä museon pitäisi kuulla yhä enemmän alueen asukkaita siinä mikä heidän arjessaan voisi olla säilytettävää tuleville sukupolville ja mitkä toiminnan muodot tai tavat ovat heille tärkeitä.

Mikä on sinulle tärkeää kulttuuriperintöä? Mitä on eteläpohjalaisuus ja miten sitä voi kuvata? Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kaikille avoimiin ja maksuttomiin ”Mitä on kulttuuriperintömme?” tilaisuuksiin keskustelemaan kulttuuriperinnöstä eri näkökulmista.

Ensimmäinen työpaja ”Esineellinen ja kuvallinen kulttuuriperintö” järjestetään 10.1. klo 14.00. Työpajassa mietitään, mikä on kullekin osallistujalle tärkeää kulttuuriperintöä, löytyykö näistä joitain yhteisiä teemoja ja millaiset esineet tai valokuvat voisivat kuvastaa kulttuuriperintöä ja sen merkityksiä. Työpajassa on kahvitarjoilu, joten pyydämme ilmoittautumisia etukäteen.

Työpajan yhteydessä kuullaan myös tarkemmin, miten kulttuuriperinnön teemavuosi sekä uusi kulttuuriperintöohjelma vaikuttavat museon toimintaan.

Ilmoittautumiset 9.1.2018 mennessä sähköpostitse epmaakuntamuseo@seinajoki.fi tai puhelimella numeroon 06 416 2648.

TERVETULOA!MITÄ ON KULTTUURIPERINTÖMME? työpajat ja tapahtumat vuoden 2018 aikana
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo järjestää vuoden 2018 työpajoja ja tapahtumia paikalliseen kulttuuriperintöön liittyen. Kokoontumisissa käsitellään paikallista kulttuuriperintöä rakennettuna, aineellisena ja aineettomana ilmiönä ja pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän voimavarana. Työpajakokonaisuuteen liittyy myös Yhteinen muisti, yhteinen perintö -luento, jossa avataan kulttuuriperintökäsitettä ja sen suhdetta yhteiseen muistiin. Luennoitsijoina ovat Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta ja Kimmo Levä Suomen museoliitosta.

16.1. Yhteinen muisti, yhteinen perintö

Esitelmä- ja työpajatilaisuudet
10.1. Esineellinen ja kuvallinen kulttuuriperintö: Mitä museon pitäisi muistaa meistä?
28.2. Meidän paikat: Millaisia merkityksiä esimerkiksi Seinäjoen asema-alueella on asukkaille?
28.3. Kulttuuriperintö voimavarana
18.4. Aineeton kulttuuriperintö: Millaisia erilaisia taitoja, tapoja tai juhlaperinteitä meillä on?

Teemapajat
29.8. Käsityö
19.9. Pukeutuminen
28.11. Kansallispuvut

Muisteluillat
8.9. Teollisuusympäristöt ja -työ
17.10. Kaupat, kioskit ja pukeutuminen
14.11. Vapaa-ajan vietto ja harrastukset

Lisätietoja teemavuoden tapahtumista:
Amanuenssi-museolehtori Kirsi Hänninen, kirsi.hanninen@seinajoki.fi, puh. 06 416 2650
Museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen, susanna.tyrvainen@seinajoki.fi, puh. 06 416 2643


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja