+
Tulosta
Etusivu

Mihinä me ollahan

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa nyk. Seinäjoen museoissa on toteutettu vuosina 2009–2015 kolme Mihinä me ollahan? -tieto- ja virikejulkaisua. Talonpojan pihapiirissä ja Östermyran kartanolla valmistuivat vuonna 2009, ja niiden toteuttamisesta vastasi Kukka-Maaria Kallio. Seinäjoella-julkaisun käsikirjoituksesta ja kuvituksesta vastasi Eija-Liisa Kangas. Julkaisu ilmestyi vuonna 2012. Viimeinen julkaisu – Etelä-Pohjanmaalla, valmistui vuoden 2015 lopussa. Nina Takala tuotti julkaisun käsikirjoituksen raakaversion. Susanna Tyrväinen muokkasi sen lopulliseen muotoonsa vastaten myös teoksen kuvituksesta.

Museon henkilökunta, museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen, amanuenssi Johanna Junno, museolehtori Kirsi Hänninen ja rakennustutkija Sirkka-Liisa Sihvonen, ideoivat ja ohjasivat työtä.

Mihinä me ollahan -kokonaisuus on toteutettu museon omalla rahoituksella ja eri vuosina saaduin avustuksin. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet 60 000 euroa. Museovirastosta saatiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitettua avustusta 15 000 euroa vuonna 2009 ja
15 000 euroa vuonna 2011. Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys avusti museota 5 000 eurolla Etelä-Pohjanmaan rahastosta saamallaan avustuksella. Lisäksi Ulkopohjalaisyhdistysten Liitto ry osallistui Seinäjoella-julkaisun painokustannuksiin 1 600 eurolla

Talonpojan pihapiirissä tutustutaan eteläpohjalaisen talonpojan jokapäiväiseen elämään 1800-1900-luvun vaihteessa ja talonpoikaisen rakennuskulttuurin kehittymiseen. Östermyran kartanolla -julkaisussa tarkastellaan Östermyran ruukin ja ruutitehtaan sekä Falander-Wasastjerna -suvun vaiheita 1800-luvun alusta 1900-luvulle. Seinäjoella-teos puolestaan tutustuttaa lukijansa Seinäjoen rakennusperintöön ja sen historiallisiin taustoihin sekä tarjoaa vihjeitä ympäristön havainnoimiseen ja ympäristötietoisuuden herättelyyn. Viimeinen julkaisu – Etelä-Pohjanmaalla, kertoo maakunnan kulttuuriympäristöistä. Sen, niin kuin muidenkin Mihinä me ollahan? -julkaisujen tarkoitus on innostaa ihmisiä tutkiskelemaan erilaisia ympäristöjä ja maisemia, ihmettelemään, tunnelmoimaan ja kenties ihailemaankin. Kulttuuriympäristö kätkee sisälleen laajan kirjon historiaa, rakentamisen tavoitteita ja ihmisten elämäntarinoita.