+
Tulosta
Etusivu

Meidän paikat

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo kartoittaa seinäjokelaisten näkemyksistä kulttuuriympäristöistä. Haluamme selvittää, mikä seinäjokisten mielestä on kulttuuriympäristöä ja miten se koetaan?

Kulttuuriympäristö on syntynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta ja siinä näkyvät ihmisen toiminnan jäljet. Kulttuuriympäristöjä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Kulttuuriympäristö muuttuu ajan kuluessa samoin ihmisten näkökulmat.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo haluaa olla tulevaisuudessakin mukana yhdessä asukkaiden kanssa rakentamassa kulttuuriympäristöä ja siksi on tärkeää kartoittaa tämän hetkisiä näkökantoja.

Kulttuuriympäristökysely löytyy osoitteesta: https://query.eharava.fi/2197

Kyselyyn vastaamiseen menee 5 - 10 minuuttia ja se on avoinna 27.11.2017 asti.
Kyselyyn tulleista vastauksista esitellään tuloksia tällä sivulla syksyn 2017 aikana.

Kiitos kaikille vastaajille ajastanne ja vaivannäöstänne!

Lisätietoja kyselystä:
Lisätietoja: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo,
tutkija Susanna Siro,
susanna.siro@seinajoki.fi,
p. 044 4181424.