+
Tulosta
Etusivu

Liinamaan ulkomuseoalue

Liinamaan tuparati piha- ja ulkorakennuksineen muodostaa tyypillisen eteläpohjalaisen nurkistaan avoimen umpipihan. Rakennusten ryhmittäminen neliön tai suorakaiteen muotoon jopa umpipihaksi on ollut Länsi-Suomelle ominaista jo varhain erityisesti sarkajaon vaikutuksesta. Torppien ja vähävaraisten talouksien rakennukset olivat vielä varsin myöhään vailla säännönmukaista sijoittelua.

Liinamaan kaksfooninkinen tuparati on tyypillinen eteläpohjalainen melko varakkaan tilan päärakennus. Syytinkituvassa asuivat tilan eläkkeelle jääneet isäntä ja emäntä. Aittoja rakennettiin tarpeen mukaan. Liinamaan pihalla niitä on kuusi: liiverilutti, porttilutti, kaksi vilja-aittaa ja kaksi makuuaittaa. Tyypillisesti pihapiirissä ovat olleet myös eläinsuojat, kuten navetta ja talli.

Tulisijalliset ulkorakennukset kuten riihi, sauna ja paja ovat perinteisesti kuuluneet talonpoikastalon pihapiirin ulkopuolelle. Näin pyrittiin suojelemaan muita rakennuksia mahdollisen tulipalon varalta. Riihitetty vilja jauhettiin esimerkiksi tuulimyllyssä. Latoja rakennettiin aluksi pihapiirin läheisyyteen ja myöhemmin myös luhdalle. Ladot olivat melko pieniä ja niitä oli luhdalla paljon.

Liinamaan pihapiirin pohjoispuolella olevat savutuvat ja kala-aitta edustavat vanhempia asuinmuotoja.

Etelä-Pohjanmaan museoyhdistys siirsi rakennukset museoalueelle eri puolilta Etelä-Pohjanmaata vuosina 1967–1972.

Kauppapuori

Kauppapuori on siirretty alueelle 1980-luvulla, ja se edustaa 1940–50-lukujen maalaiskauppaa.

Maakaupan museo, Kauppapuori on sijoitettu rakennukseen, joka on siirretty museoalueelle puolen kilometrin päästä Törnävän risteyksestä. V. 1890 rakennetussa talossa on alunperin toiminut sekatavarakauppa. Sen jälkeen siinä oli kirjakauppa 1960-luvulle asti, josta lähtien rakennus toimi Kansallispankin konttorina.

Kauppamuseon perustamiseen on vaikuttanut ratkaisevasti paikallinen Kesko Oy. Kesko Oy ja n. 30 maakunnan K-kauppiasta ja useat teollisuuslaitokset ovat osallistuneet kauppamuseon rakentamiseen ja lahjoittaneet sinne esineistöä.

Kauppapuorissa on aidontuntuinen, vanhan maalaiskaupan tunnelma.

Paapantupa

Kauppapuori


Seinäjoen museot

Etelä-Pohjanmaan museo
Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
p. 06 416 2648
museotseinajoki.fi
www.seinajoki.fi/museo