+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Museopalvelut » Museo-opetus » Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksessa opitaan luonnosta ja kulttuuriympäristöstä toiminnallisilla menetelmillä, joita ovat esimerkiksi tehtävät, työpajat ja aistiharjoitukset. Ympäristönsuojelu, ympäristöä säästävä elämäntapa, kokeminen monin aistein ja ympäristöongelmien käsittely ovat tärkeitä nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta, koska ilmasto lämpenee, luonnonvarat vähenevät ja eliölajeja katoaa luonnosta.

KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUKSESSA KERROTAAN MUUN MUASSA:

̵ Kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä
̵ Ihmisistä ympäristönsä muokkaajina ja käyttäjinä

Kulttuuriympäristö on syntynyt luonnon ja ihmisen yhteistyönä. Sen ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat rakennukset, maisemat, perinnebiotoopit ja muinaismuistot. Kulttuuriympäristökasvatuksessa on kyse ympäristön monipuolisten arvojen huomaamisesta ja arvostamisesta, mutta myös kotiseudusta välittämisestä ja identiteetin vahvistamisesta.


Kulttuuriympäristökasvatuksen ja kulttuuriperintökasvatuksen oppimisprosessissa pyritään avaamaan ympäristöön sisältyviä kohteita niin, että oppija saisi tarttumapinnan asiaan. Kosketuskohta löytyy usein siitä, että oppija havaitsee konkreettisesti esineen tai rakennuksen, jossa on jotain yleisinhimillistä ja ilmaisullisesti käsiteltävää. Kun kohdetta opetustilanteessa vertaillaan ja tutkitaan lähemmin, se arkipäiväistyy ja tulee lähemmäksi oppijaa. Arjen ympäristö eri aikoina on ainakin alakoululaisten kanssa turvallisen tuntuinen lähtökohta. Demokraattisen museon tulisi olla dialogissa kansalaisten kollektiivisten kokemusten kanssa, koska yhteisten kosketuspintojen löytäminen on olennaista viestinnän onnistumisessa.Seinäjoen museot
Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki
p. 06 416 2649
museotseinajoki.fi