+
Tulosta
Etusivu

Menneet maailmat

Seinäjoen menneet maailmat -mobiiliopas sisältää kaksi reittiä, Rautaa, ruista ja ruutia sekä Östermyrasta Framille.

Rautaa, ruista ja ruutia -reitti

kiertää Östermyran, nykyisen Törnävän, kartanon ympäristössä. Se esittelee Östermyran kolme patruunaa ja kolme aikakautta.

Östermyrasta Framille -reitti

jatkaa kartanolta Seinäjoen vartta pitkin Itikanmäelle saakka. Tällä reitillä esitellään Seinäjoen elinkeinohistoriaa Östermyran ruukinkartanon ajoista 1800-luvulta aina 2000-luvun teknologiakeskus Framiin saakka.

Kuvien, tekstien ja audiomateriaalin lisäksi oppaassa on myös mm. pienimuotoisia tehtäviä ja mahdollisuus palautteen antamiseen. Karttoihin on merkitty ehdotus kulkureitiksi, mutta kohteita voi kiertää myös oman kiinnostuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppaan on käsikirjoittanut ja toteuttanut FM Anni Rissanen.

Seinäjoen mennyt maailma -hankkeeseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen tarkoitettua avustusta. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Seinäjoen varrelle karttapohjainen elinkeinohistoriareitti, joka toimisi sekä mobiililaitteilla että tavallisina verkkosivuina. Reitin tarkoituksena oli esitellä paitsi Seinäjoen teollisuushistoriaa myös kulttuuriperintöön liittyviä julkisia rekistereitä ja niiden verkkosisältöjä. Reitin myötä ihmisiä haluttiin herätellä näkemään oman paikkakuntansa ja ympäristönsä kehitysvaiheita, havainnoimaan ja lukemaan ympäristöään sekä ymmärtämään ympäristön muutosten syitä ja seurauksia.

Reittien aiheista saa lisätietoa oppaaseen linkitetyistä julkisista verkkoaineistoista, mm. Finna-tiedonhakupalvelusta , Porstua-verkkopalvelusta , Museoviraston Kulttuuriympäristön rekisteriportaalista , Kansallisbiografia-verkkojulkaisusta , Museoviraston Kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelusta , Ylen elävästä arkistosta ja Suomen Museot Online -palvelusta . Monipuolisten linkkien myötä toteutuu hankkeen tavoite tuoda ennestään olemassa olevia julkisia rekistereitä entistä laajemman yleisön ulottuville.


Rautaa, ruista ja ruutia

Östermyrasta Framille

Östermyrasta Framille -reitin yksi kohde on Tiklaksen tehdas. Kuva 1960-luvulta.