+
Tulosta
Etusivu

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo

Nämä tehtävät on suunniteltu Levottomuuden ja rauhan aikoja -museoretkiä varten, joihin koululaiset voivat osallistua Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museossa marraskuun viikoilla 47 ja 48 vuonna 2013. Tehtäviä voi tehdä myös muiden museovierailujen yhteydessä sopimalla käynnistä museon henkilökunnan kanssa. Tarkoituksena on, että oppilaat jaetaan kahden tai kolmen oppilaan pienryhmiin, joissa he kirjoittavat vastaukset tehtäviin museon eri huoneissa. Lopuksi käsitellään yhdessä aiheet siten, että oppilaat kertovat löytämänsä asiat myös muulle luokalle.

KYSYMYKSET 1
Rakennuksen historia
1. Mikä tämä rakennus on alun perin ollut?
2. Kuka sen on suunnitellut ja milloin se on rakennettu?
3. Mitä toimintaa rakennuksessa on ollut?
4. Arvioi montako huonetta rakennuksessa on? Käytä apuna pohjapiirroksia.
5. Mikä on toisessa vitriinissä oleva puuesine?

KYSYMYKSET 2
Lotta Svärd -järjestö
1. Mikä oli Lotta Svärd -järjestö?
2. Kenen oli mahdollista liittyä siihen?
3. Paljonko Lottia oli enimmillään?
4. Mistä tunnisti lotan?
5. Mitä eri jaostoja Lotta Svärd -järjestössä oli? Luettele ne.

KYSYMYKSET 3
Fanni Luukkonen
1. Kuka oli Fanni Luukkonen? Esittele hänet luokallesi.
2. Missä kaikkialla tämän huoneen esineissä voit nähdä lottamerkin? Esittele luokallesi Lottaneula.
3. Mikä oli Lotta Svärd -järjestön toiminta-aika?


KYSYMYKSET 4
Muonitus- ja lääkintäjaosto / Lotta Svärd
1. Tarkastele huoneessa olevia valokuvia. Kerro niiden pohjalta mitä kaikkea muonitusjaosto teki.
2. Tutustu kuviin, teksteihin ja esineistöön. Kerro niiden pohjalta mitä lääkintäjaoston lotat tekivät.

KYSYMYKSET 5
Pikkulotat
1. Mitä olivat Pikkulotat?
2. Millaista toimintaa Pikkulotilla oli?
Varusjaosto ja keräys- ja huoltojaosto / Lotta Svärd
3. Mainitse varusjaoston yksi tehtävä.
4. Mainitse keräys- ja huoltojaoston yksi tehtävä.
5. Mikä on peltinen kehikko vitriinissä? Esittele se muilla. Milloin sitä on käytetty?

KYSYMYKSET 6
Suojeluskunta-järjestö
1. Mitä olivat suojeluskunnat?
2. Miksi niitä perustettiin?
3. Mitkä olivat suojeluskuntien tehtävät?

KYSYMYKSET 7
Suojeluskunta-järjestö
4. Milloin Suojeluskunta-järjestö toimi?
5. Kuvaile järjestön tunnus.
6. Mikä oli järjestön lehden nimi?
7. Mitä sisälsi lottien varustama suojeluskuntalaisen reppu? Luettele mielestäsi tärkeimmät esineet.

KYSYMYKSET 8
Sotilaspojat
1. Millaisia kirjasia Sotilaspojilla saattoi olla? Luettele.
2. Mitä Moskovan välirauhan sopimus määräsi?
3. Millaista urheilutoimintaa Sotilaspojilla oli?

KYSYMYKSET 9
Lottakanttiini
1. Kerro lottien kanttiinitoiminnasta.
2. Mitä kanttiineissa myytiin?
3. Minkä kaikkien Suojeluskuntien paikallisjärjestöjen astioita näet. Luettele viisi niistä.

KYSYMYKSET 10
Eversti Matti ja Eeva Laurila
1. Tämä kerros on ollut eversti Matti Laurilan perheen kotina. Löydätkö valokuvia tarkastelemalla tietoja, mitkä ovat alkuperäisiä Lauriloiden kodissa olleita esineitä?
2. Mitä huoneita tässä kerroksessa on ollut? Tutki pohjakarttaa.
3. Keitä Matti ja Eeva Laurila olivat? Kerro heidän elämänvaiheistaan 3–4 pääkohtaa.



Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Amanuenssi-museolehtori Kirsi Hänninen
p. 06 416 2650, 040 741 3910
kirsi.hanninenseinajoki.fi