+
Tulosta
Etusivu

Museoretket

Kulttuurimatkojen museoretkien tavoitteena on vahvistaa suhdetta omaan kotiseutuun ja tukea oppilaiden kiinnittymistä maakuntaansa historiaan, kulttuuriperintöön tai luontoon tutustuen. Museoretkien tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden ympäristösuhdetta tarjoamalla eri aikakausiin, paikkoihin, ihmisiin ja luontoon liittyvää tietoa ja tehtävien tekemistä.

Kuhunkin museokäyntiin on hyvä varata noin tunti aikaa.

Tarjoamme seuraavia kulttuuri- ja luonnonperintöpaketteja erityisesti viidesluokkalaisille, mutta paketteja voi varata myös muille luokka-asteille.

1. Kotiseutu tutuksi Mihinä me ollahan -perusnäyttelyssä Etelä-Pohjanmaan museon Kivinavetassa ja Liinamaan ulkomuseossa (Törnäväntie 23).
Johdanto-opastuksessa perusnäyttelyssä (noin 25 minuuttia) käsitellään Etelä-Pohjanmaan ominaispiirteitä maisemallisesti, asumisen ja elämäntavan muutoksina ja rakennetussa kulttuuriympäristössä. Maaseudusta ja kylistä otetaan esimerkkeinä mm. pohjalaistalo, umpipiha ja jokivarsiasutus sekä käsitellään maakunnan voimakasta maataloutta muutoksineen. Johdanto-opastuksen jälkeen käydään havaintokäynnillä Liinamaan ulkomuseossa (noin puoli tuntia) tutustumassa pohjalaiseen asumiseen ja tekemässä tehtäviä.

Viidesluokkalaisten tehtävä perusnäyttelykierroksen jälkeen: Mitä pohjalaistalo tarkoittaa? Etsi Liinamaan tuvasta pohjalaisen asumisen erityispiirteitä. Tarkastele erityisesti huonekaluja ja niiden sijoittelua. Piirrä tuvan pohjakuva ja sijoita siihen kerrossängyt ja pitkä pöytä.

Ympäristökasvatuksesta pohdintatehtävä: Pohdi mitä tavaroita on ostettu ja mitä esineitä on tehty itse? Kun samoja esineitä saatettiin käyttää vuosikymmeniä, niin säästettiinkö silloin raaka-aineita enemmän kuin nykyään? Pohdi millaisia jätteitä ennen syntyi verrattuna nykyaikaan? Syntyykö mielestäsi nykyään enemmän jätettä kuin Liinamaan ulkomuseon kuvaamassa maalaistalossa 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun alkupuolelle?

2. Luonto tutuksi Keidas-luontonäyttelyssä (valkoinen rakennus Etelä-Pohjanmaan museon alueella, Törnäväntie 23). Tutustutaan Keidas-näyttelyyn opettajan johdolla omatoimisesti tehtäviä tekemällä. Arvokkaista suojelualueista esimerkkikohteina ovat Alajoen viljelysmaisema ja Paukanevan suo eläimineen ja kasveineen, Kyrönjoki kalalajeineen, Kattilavuori ja Kyrkösjärvi lajeineen. Tilassa on havainnollinen pienoismalli Seinäjoen seudusta. Käyntiin kannattaa varata noin tunti aikaa.

Valikoidaan opettajien alakouluille Keidas-luontonäyttelyn tehtävistä ja tehdään niitä parityönä pienryhmissä. Tehtävissä opitaan mm. lajeista ja ympäristönsuojelusta. Lopuksi mahdollisuus havainnoida puita ja pensaita Törnävän puistossa.

3. Historia tutuksi Suojeluskunta- ja lottamuseossa (Kauppakatu 17). Johdanto-opastus perusnäyttelyyn kestää noin 25 minuuttia ja tehtävien tekeminen noin puoli tuntia. Kierroksella tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin esikuntataloon, jossa oli Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin ja Etelä-Pohjanmaan lottapiirin toimistot, ohjaajien työhuoneet ja piiripäällikkö Matti Laurilan perheen koti. Kierroksella opitaan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen toiminnasta. Lopuksi on mahdollisuus tehdä näyttelyyn liittyviä tehtäviä.

Tehdään tehtävät suojeluskuntatalosta ja siinä toimineista järjestöistä. Pohdi myös miksi on ollut arvokasta ja tärkeää, että Alvar Aallon suunnittelema suojeluskuntatalo on suojeltu, jotta sitä ei voi purkaa. Kokonaisuus on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.

Yläasteille museon tarjonnassa ovat seuraavat paketit:

Vinkkejä lisäohjelmatarjonnasta (maksulliset ohjelmat + kuljetukset kustannetaan koulujen omista määrärahoista)


Etelä-Pohjanmaan museon Östermyran kartanolla. Varhaisen teollisuuden historiaa rauta- ja ruutiruukin alueella. Yrittäjyyskasvatusta ja mahdollisuus liittää myös sanataide esim. tekemällä uutinen Östermyran alueesta.

Suojeluskunta- ja lottamuseoon tutustuminen. Järjestöt vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, sota-ajat ja Alvar Aallon suunnittelema suojeluskuntatalo.
Seinäjoen koululaisille museoissa vierailut opastuksineen ovat maksuttomia.

Seinäjoen museoiden ohjelmasta lisätietoja: Amanuenssi-museolehtori Kirsi Hänninen 040 741 3910. Ryhmäopastukset on varattava etukäteen ja vierailuun on hyvä varata noin tunti aikaa.

Ryhmävaraukset puhelimitse Etelä-Pohjanmaan museo p. 06 416 2648 tai Suojeluskunta- ja lottamuseo p. 06 416 2734 tai sähköpostitse museotseinajoki.fi

Tutustu myös Seinäjoen menneet maailmat -mobiiliopastuksiin.

Kulttuurimatkat kuuluvat Seinäjoen koulujen esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Lisätietoja 0–9 -luokkia koskevasta eri kulttuurikohteisiin suuntautuvasta kulttuurimatkasta saa
www.seinajoki.fi/kulttuurimatka


Seinäjoen museot
Amanuenssi-museolehtori Kirsi Hänninen
p. 06 416 2650, 040 741 3910
kirsi.hanninenseinajoki.fi