+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Museopalvelut » Alueellinen museotyö

Alueellinen museotyö

Maakuntamuseon tehtäviin kuuluu maakunnan museotoiminnan edistäminen. Maakuntamuseo vastaa paikallismuseoiden ammatillisesta ohjauksesta ja neuvonnasta. Neuvontaan kuuluu mm. esineiden varastointiin ja luettelointiin, näyttelyiden suunnitteluun, museorakennuksien kunnossapitoon ja rahoitukseen sekä yleisötyöhön liittyvät asiat. Etelä-Pohjanmaalla on noin 50 paikallismuseota, jotka toimivat suurelta osin ilman museoammatillista henkilökuntaa vapaaehtoisten voimin. Paikallismuseoita yllä pitävät yhdistykset, kunnat, säätiöt ja yritykset. Museoiden välistä yhteistyötä edistetään järjestämällä koulutuksia ja museotapaamisia.

Alueellisen museotyön pääpaino on harkinnanvaraista valtionapua saavien museoiden parissa. Kuntien, yhdistysten sekä säätiöiden omistuksessa oleviin museoihin tehdään ilmaisia neuvontakäyntejä. Puhelin- ja sähköpostineuvonnalla voidaan auttaa myös yksityisten museokokoelmien haltijoita.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon toimialue: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri.

Museolain määrittelemät tehtävät:
Maakunta-amanuenssi hoitaa opetusministeriön nimeämässä maakuntamuseossa lakisääteisiä tehtäviä, joita ovat edistää ja ohjata museotoimintaa toiminta-alueellaan, neuvoa ja opastaa alueensa muita museoita museotyössä, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueensa museotointa koskevissa asioissa, järjestää tarpeen mukaan alueensa muiden museoiden hoitajille koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, huolehtia alueensa museotoimintaan liittyvien keskusrekisterin ja -arkistojen ylläpidosta sekä huolehtia niistä kohtuullisiksi katsottavista, valtiolle kuuluvista museoalan tehtävistä, joista on museoviraston kanssa erikseen sovittu (lainaus museolain maakuntamuseoita koskevasta asetuksesta vuodelta 1989).

Ähtärin kotiseutumuseo

Kauhajoen kotiseutumuseo


vs. maakunta-amanuenssi Susanna Siro
(paikallismuseoiden ohjaus ja neuvonta)
p. 06 416 2644, 0400 664 130
susanna.siroseinajoki.fi