+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Valtuuston puheenjohtajan blogi » 2016 » Joulukuu » Itsenäisyyspäivän tervehdyssanat 6.12.2016 Seinäjokisali

Blogit

Itsenäisyyspäivän tervehdyssanat 6.12.2016 Seinäjokisali

07.12.2016, klo 09:41

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, rintamamiehet ja rintamanaiset, lotat, arvoisa juhlapuhuja dosentti Sulevi Riukulehto, herra everstiluutnantti Mika Piiroinen, arvoisa juhlayleisö.

Juhlamarssi Isänmaalle toivotti meidät tervetulleeksi tämän Itsenäisyyspäivän juhlaan. Saamme tässä juhlassa nauttia Laivaston soittokunnan esittämistä tunteikkaista musiikkielämyksistä johtaja musiikkikomentajakapteeni Petri Junnan johdolla.

Suomi viettää tänään 99. Itsenäisyyspäiväänsä. Ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa Suomesta tuli itsenäinen valtio, kun Kuudes joulukuuta 1917 Suomen eduskunta hyväksyi Itsenäisyysjulistuksen.

Uupumatta ja isänmaataan urheasti puolustaen kulkivat Suomen miehet ja naiset, kun Suomi taisteli sittemmin sodissa itsenäisyytensä ja vapautensa puolustamiseksi. Sotien koettelemukset kestettiin, mutta menetykset olivat raskaat. Menetyksistä huolimatta kansamme jaksoi rakentaa sotien raunioittamasta isänmaasta yhden maailman parhaista maista asua ja elää. Tästä kiitokset maatamme puolustaneille, miehille ja naisille, jotka niin rintamalla kuin kotirintamallakin taistelivat isänmaamme puolesta ja jaksoivat sotien jälkeen jälleenrakentaa itsenäistä Suomea. Itsenäisyyspäivän vietolla ja perinteillä paitsi osoitamme kiitosta ja kunnioitusta sodassa maatamme puolustaneille, myös muistelemme sotiemme veteraanien, lottien ja kotirintamanaisten työtä.

Tällä hetkellä itsenäisen Suomen kunnissa katsotaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Seinäjoen kaupungin kehitys on jatkunut positiivisena, asukaslukumme lähentelee kuudenkymmenen kahden tuhannen asukaan rajaa ja asemamme Suomen kasvukeskuksien joukossa vahvistuu. Kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kestävän kasvun perusta on elinkeinopolitiikassa ja yrittäjyydessä. Uudet työpaikat syntyvät pääosin yrityksiin ja yritysten menestyminen vahvistaa kaupungin verotulopohjaa ja sitä kautta kaupungin palveluiden kehittämistä. Seinäjoen kaupunki on myös keskeinen kuntapalvelujen järjestäjä. Valtakunnallisen rakennepolitiikan linjaukset luovat kuitenkin tarpeen muutoksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntahallinnon uudistukset tulevat siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maakunnalliselle itsehallintoalueelle. Muuttuva toimintaympäristö haastaa paitsi kaupunkia myös sen asukkaita. Kannamme uudistuksista huolimatta tulevaisuudessakin vastuuta hyvinvoinnista, elinvoimasta ja yrityksien mahdollisuuksista menestyä. Keskeiseen rooliin kunnallisessa päätöksenteossa nousevat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntien tekemillä ratkaisuilla esimerkiksi kaavoituksella ja infran rakentamisella on hyvinvoinnin ja terveyden kannalta suuri merkitys, jotta pystytään mahdollistamaan turvallinen asuminen, lähiympäristö ja liikenne. Perheiden elinympäristön kehittäminen on huomioitava tehtäessä ratkaisuja kaavoituksen ja asumisrakentamisen suhteen, mietittäessä asuntojen kokoa, kehitettäessä kulttuuripalveluita, liikuntapalveluita ja esimerkiksi oppimismahdollisuuksia.

Tänä itsenäisyyspäivänä meitä puhuttaa erityisesti ihmisten turvallisuus ja henkinen hyvinvointi. Nostan tässä kohtaa esiin yksittäisen kuntalaisen turvallisuuden. Se että ihminen kokee olonsa turvattomaksi ei tämän päivän kaupunkilaisen/ kuntalaisen elämässä vaadi sotilaallista uhkaa. Tekemämme päätökset vaikuttavat yhteiskunnan ja meidän jokaisen turvallisuuteen ja uskon, että pieneltäkin tuntuva päätös saattaa aiheuttaa turvattomuutta tämän päivän yhteiskunnassa. Turvallisuus on osa kaikkea kunnallista toimintaa. Ympäristöturvallisuutta, paloturvallisuutta, rikosturvallisuutta, taloudellista turvallisuutta vain muutamia mainitakseni. Terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, opetuksen järjestäminen, päivähoito ja muut palvelut vaikuttavat siihen, miten turvalliseksi koemme oman kotikuntaamme palveluineen. Turvallisuus on myös kunnan palvelujen ja ihmisten turvallisuuden varmistamista poikkeusoloissa. Esimerkiksi viestinnän turvaaminen poikkeusoloissa on perusasioita, joista on huolehdittava. Turvallisuus on kunnassa myös yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus ja läheisyys. Turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeää osata kuunnella ja olla aidosti läsnä.

Arvoisa juhlayleisö, näillä sanoin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän juhlaan.

Seuraavaksi kuulemme Laivaston soittokuntaa. Soittokunnan esityksen jälkeen on ohjelmassa dosentti Sulevi Riukulehdon juhlapuhe.

Juhlassamme luovutetaan myös kulttuuri- ja vuoden urheilija palkinnot.

Näiden palkintojen luovutuksen jälkeen on Puollustusvoimien puheenvuoro.
Puollustusvoimien tervehdyksen tuo everstiluutnantti Mika Piiroinen.

Juhla päättyy Laivaston soittokunnan konsertti osuuteen.

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit