+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Työllisyystalo bloggaa » 2016 » Joulukuu » Uutta rakentamassa

Blogit

Uutta rakentamassa

30.12.2016, klo 12:29

Työ on tärkeä osa hyvinvointia. Tiedämme, että Suomessa työ koetaan tärkeänä, koska myös sen kautta ihminen liittyy osaksi yhteiskuntaa. Meille on tärkeää, että saamme tehdä työtä. Työpaikan puuttuessa tilanne on monilta osin vaikea. Työn kautta on määrittynyt kuka on ja mitä edustaa, ja se mitä ruokapöydässä syödään. YK:n Ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella on oikeus palkkatyöhön sekä siitä saatuun kohtuulliseen palkkaan, joka takaa työntekijälle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon. Nykyisin työttömyys voi koskea ketä tahansa työikäistä, sukupuoleen, koulutukseen ja ikään katsomatta. Ihmisissä on kuitenkin sellaista sinnikkyyttä ja sisua, joka kertoo siitä, että vaikeasta tilanteesta huolimatta yritetään.

Vuoden alusta alkaen moni asia on muutoksessa. Myös koko työllisyydenhoidon toimintaympäristö on myllerryksessä. Nyt puhutaankin mittavimmasta palvelujärjestelmän uudistamisesta Suomen historiassa. Uudistusten taustalla on ajatus palveluiden asiakaslähtöisyyden vahvistamisesta ja organisoinnin ketteröitymisestä sekä loikka-askelista digitalisaation suuntaan. Muutostarpeiden takana on toive jostakin paremmasta. Toiveena on, että tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa voimme vastata ihmisten palvelutarpeisiin vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Siitä hyötyvät sekä ihmiset että kukkaro.

Toiveena on, että muutokset lisäävät ihmisten valinnanvapautta ja vastuuta omasta toiminnasta. Tämä on mahdollista, kunhan huomioidaan myös sisällölliset kysymykset. Miten käytännössä ihminen valitsee palvelut ja mihin hänen valintansa perustuu? Ja jos jostain syystä palvelu ei toimi, voiko palvelun palauttaa ja saada tilalle toisen? Sen sijaan, että turvaudutaan ainoastaan perinteisiin rakenteisiin ja totuttuihin siilomaisiin rajoihin, tavoitteena on luoda tilaa uusille mahdollisuuksille ja onnistumisille. Tämä edellyttää avointa seikkailumieltä ja käytännönläheistä konkretiaa sekä vision, mission että arvojen ja periaatteiden huomioimista kaikissa valmistelu- ja päätöksentekovaiheissa. Tämä on mahdollista, kun palveluita käyttävien asiakkaiden ääniä kuunnellaan ja työtä tehdään yhteistyössä. Seinäjoella ja maakunnallisesti yhteistyö on käynnistynyt nopeasti ja monia askeleita, ja jopa harppauksia on otettu. Siinä on sitä hyvää tekemisen meininkiä.

Seinäjoen kaupungin Avanti Työllisyyspalvelut osaltaan vastaa muutostarpeisiin. Avanti tuottaa työelämäosallisuutta ja työllistymistä edistäviä palveluita. Palveluita parantamalla ja kehittämällä vastaamme entistä paremmin asiakkaidemme moninaisiin palvelutarpeisiin. Kaupungin elinvoimaa vahvistamalla luomme yhteistyössä uusia mahdollisuuksia. Avantissa tavoitteena on luoda tilaa työssä onnistumiselle. Se edellyttää ihmisten vahvuuksien ja voimavarojen käyttöön ottamista sekä toiminnan suuntaamista kohti toivottua tulevaisuutta. Täten Avantissa kirkas katseemme kohdistuu tulevaan yhteistyötä tehden. Arvojemme suuntaisesti. Toivotan kaikille uutta rakentavaa vuotta 2017!

Sonja Meyer-Jokiranta
työllisyyspalvelupäällikkö

AVANTI TYÖLLISYYSPALVELUTLue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit