+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Työllisyystalo bloggaa » 2016 » Marraskuu » Avantissa ajatellaan, että ”hyvässä kimpassa huonotkin ideat toimii!”

Blogit

Avantissa ajatellaan, että ”hyvässä kimpassa huonotkin ideat toimii!”

18.11.2016, klo 08:28

Hyvä kimppa on onni. Toimiva kimppa on ilo. Loistava kimppa on tietoisesti rakennettu. Kimpalla tarkoitetaan yhteisöä ja yhteistyötä, jossa kuplii tekemisen meininki ja tiedetään yhteinen suunta. Kimppa voi löytyä kotoa, ystävien kesken tai työpaikalta. Mistä tekijöistä syntyy hyvä kimppa? Ja miten ylläpidetään hyvää kimppaa? Hyvän kimpan ainekset löytyvät positiivisesta psykologiasta ja ihmisten perustarpeista. Hyvään kimppaan ja kumppanuuteen tarvitaan sisäistä motivaatiota.

Motivaatiota on kahdenlaista, ulkoista ja sisäistä. Ulkoista motivaatiota ohjaa keppi ja porkkana, toisin sanoen rangaistukset ja palkkiot. Työssä sitä voidaan kuvata tilanteena jossa ihminen ikään kuin työntää itsensä tekemään sitä mitä edellytetään ja sellainen on henkisiä voimavaroja kuluttavaa. Vastaavasti sisäisessä motivaatiossa työ ja tekeminen ikään kuin vetää puoleensa, voidaan puhua jopa heittäytymisestä tekemiseen riippumatta siitä tuleeko ko. työstä tai toiminnasta ulkoista palkkiota. Tällöin energiaa virtaa luonnostaan ja ihminen ei kuormitu niin kuin ulkoisesti motivoidussa toiminnassa. Sisäisessä motivaatiossa tekeminen innostaa ja tuntuu mielekkäältä sekä laajentaa näkökulmia. Se on sitä flow´ta!

Useat motivaatio- ja työhyvinvointitutkimukset osoittavat, että psykologisilla perustarpeilla on suuri merkitys työssä onnistumisessa sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Hyvän kimpan rakentaminen ja ylläpitäminen siis kannattaa! Ideat ja voimavarat sekä toiminta, ne ovat ihmisellä, yhteisöllä ja organisaatiolla itsellään. Kunhan niitä osaa tietoisesti johtaa, rakentaa ja vahvistaa. Hyvässä kimpassa se mitä ei ole ja mitä tarvitaan, se etsitään ja haetaan eri näkökulmien kautta. Hyvässä kimpassa myös vaikeat pulmat otetaan esille muutostoiveena ja tarvittaessa uudelleen suunnataan toimintaa. Sellainen on hyvä kimppa.

Frank Martela ja Karoliina Jarenko (2015) ovat tutkineet miten innostusta ja innovaatioita voidaan vahvistaa. Sisäisen motivaation johtamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan hyvinvoivan elämän aineksia, niitä psykologisia perustarpeita joita ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuuluminen ja hyväntekeminen. Vapaaehtoisuudessa toimintavapaus tarkoittaa vapautta päättää miten tavoitteita kohti edetään ja toiminta on organisaation arvojen ja strategian mukaista. Vapaaehtoisuudessa vallitsee demokraattinen vuoropuhelu. Kyvykkyyden perustarpeessa syntyy kokemus siitä, että työntekijä saa vietyä asioita eteenpäin ja tuloksia syntyy ja palautejärjestelmät tukevat aikaansaamista. Ilmapiirissä väreilee uuden oppiminen ja kehittyminen. Kyvykkyyttä tuetaan selkeillä tavoitteilla ja yhteisellä suunnalla sekä päätöksentekotaidoilla.

Yhteenkuuluvuudessa ihmiset kokevat olevansa osa lämmintä ja toisistaan välittävää yhteisöä. Se syntyy kokemuksesta, että on arvostettu omana itsenään kaikkine puolineen. Tällöin esimerkiksi työpaikka koetaan enemmän kuin työpaikkana. Kaikkein tehokkaimmin yhteisössä hyvää kimppaa nakertavat muhivat konfliktit. Jos niitä esiintyy, kannattaa katsoa perustarpeiden suuntaan, miten ne toteutuvat ja miten niitä tulisi huomioida. Ja vielä viimeisin perustarve eli hyväntekeminen, jolla tarkoitetaan kokemusta siitä, että omalla työllä on myönteinen merkitys ympäröivään maailmaan. Kokemus vahvistuu, kun työntekijä huomaa, että toiset ihmiset ilahtuvat, hyötyvät ja voivat paremmin oman tekemisen ansiosta.

Tässä ovat hyvän kimpan reseptin ainekset. Nyt vain kaikki kulhoon ja hyvää kimppaa paistamaan ja maistamaan. Kyllä sieltä se hyvä kakku tulee! Ja joulu. Nam!

Sonja Meyer-Jokiranta
Työllisyyspalvelupäällikkö
AVANTI TYÖLLISYYSPALVELUT

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit