+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Pyörä-Pirkon kesäpesti Seinäjoella » 2017 » Elokuu » Terveiset pyöräilyn edistämisohjelma -työpajasta

Blogit

Terveiset pyöräilyn edistämisohjelma -työpajasta

09.08.2017, klo 14:20

Eilen pidettiin työpaja pyöräilyn edistämisohjelmasta kaupunkilaisille. Tilaisuuteen osallistui mukavasti ihmisiä ja saatiin hyvät keskustelut aikaan. Kiitos kaikille osallistujille!

Tilaisuuden ohjelma koostui kaupunkilaisille suunnatun sähköisen kyselyn alustavien tulosten läpikäynnistä, nistä johdetuiden tavoitteiden esittelystä sekä työpaja osuudesta, jossa keskusteltiin pienryhmissä tavoitteiden sisällöistä.

Kyselyn tuloksista lyhyesti: sähköiseen kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 436 vastausta. Suuriosa vastaajista pyöräilivät aktiivisesti (76 % päivittäin tai viikottain) ja asuivat keskustan tuntumassa. Seinäjoelle annettiin kouluarvosanaksi pyöräilykaupunkina 6,9. Pyöräteiden talvikunnossapitoon toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Teemalliset, sähköiset pyöräkartat koettiin tärkeiksi, unohtamatta kuitenkaan täysin paperikarttoja ja fyysisiä tienviittoja. Pyöräpysäköinnissä toivottiin ennen kaikkea runkolukittavien pyörätelineiden hankintaan siirtymistä. Lisäksi toivottiin, että aupunki voisi harkita muutaman katoksellisen pyöräparkin hankkimista. Pyörätelineitä kaivattiin lisää koko kaupungin alueelle, mutta erityisesti keskusta-alueelle. Pajuluoman ja Seinäjoen rantaraiteille kannatettiin pyöräteiden rakentamista puuttuvilta osin. Selkeät opasteet ja tienviitat pyöräilijöille koettiin tehokkaimpina tapoina lisätä liikenneturvallisuutta. Ehdotuksena tuli myös väistämisvelvollisuuden osoittaminen lisäkyltein esimerkiksi vaarallisissa risteyksissä ("pyöräilijä on väistämisvelvollinen").

Kyselyn tulosten ja edellisen ohjelman perusteella oli hahmoteltu keskustelun pohjaksi erilaisia tavoitteita pyöräilyn edistämiseksi seuraavalle valtuustokaudelle. Tavoitteet oli jaettu kolmen teeman alle (infra, viestintä, kehittäminen). Jokaiselle tavoitteelle oli kirjattu toimenpiteet, vastuutahot ja seurantamittarit. Tavoitteiden edistymisestä on tarkoitus tehdä raportti valtuustokauden lopulla ja samalla päivittää tavoitteet uudelle valtuustokaudelle. Työpaja osuudessa tavoitteiden sisällöstä keskusteltiin teemoittain pienryhmissä. Mukana oli asukkaiden lisäksi kaupungin työntekijöitä. Keskustelu oli vilkasta ja tavoitteet saivat osakseen sekä kritiikkiä että kiitosta.

Kirjatut tavoitteet kuvaavat kaupunkilaisten toiveita ja ajatuksia siitä, miten Seinäjoen tulisi kehittää pyöräilyolosuhteita. Tavoitteet etenevätkin pienen viilauksen jälkeen kaupungin sisäiseen kommentointiin ja lautakuntien käsittelyyn, jolloin niihin varmasti tulee jonkun verran muutoksia. Tarkoituksena kuitenkin saada tiivis ohjelma, johon kaupunki pystyy sitoutumaan. Tavoitteena on saada ohjelma valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Tästä on hyvä jatkaa pyöräilyn edistämistyötä!

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit