+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Kaupunginjohtajan blogi » 2018 » Maaliskuu » Entä jos sotemaku toteutuu…

Blogit

Entä jos sotemaku toteutuu…

02.03.2018, klo 09:41

Mitä sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus tarkoittaa Seinäjoen kaupungille?

Hallituksen esitykset pelikirjan mukaan tulee antaa tässä kuussa eduskunnalle koskien historiamme suurinta uudistusta: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntien maakunnallisten tehtävien että valtion aluehallinnon tehtävien siirtämistä perustettaville uusille väliportaan maakunnille.

Arvaukseni on, että valiokuntakäsittelyineen lait voitaneen hyväksyä juhannuksen jälkeen. Näin siis, jos ei ilmene erityisiä perustuslakiin liittyviä ylitsepääsemättömiä esteitä.

Mitä uudistus tarkoittaa Seinäjoen kaupungille?

Seinäjoen kaupungin talousarviosta lähtee puolet, henkilöstöstä kolmannes, verotuloista lähes kaksi kolmasosaa ja valtionosuuksista lähes kolme nejäsosaa.

Sen sijaan tase pysyy ennallaan. Eli omaisuus pääosin, lukuun ottamatta irtainta omaisuutta, ja velat pysyvät kaupungilla. Toisin sanoen suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa reilusti ja taloudellinen liikkumavara pienenee.

Valtiovarainministeriön 1.3.2018 julkaiseman painelaskelman mukaan sotemakun vaikutukset kuntien välillä ovat suuria, mutta keskiarvona lähellä +/-0 tilannetta. Seinäjoen osalta veropaine jopa aavistuksen laskisi. Ongelma on se, että pohjana on käytetty olettamaa, jossa riittää että vuosikate kattaa poistot. Kasvukaupunki Seinäjoen osalta tämä ei ole hyväksyttävää, koska vuosikatteen pitäisi riittää nettoinvestointeihin eli käytännössä poistojen tuplamäärään. Varaudumme siis strategiankin mukaisesti korkeampaan vuosikatetasoon.

Miten kuntien välinen yhteistyö uudistuu 2020?

Kuntien yhteistyöfoorumit, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, on siirretty uudelle väliportaan maakuntahallinnolle. Kuntien omaan itsehallintoon kuuluva yhteistyö, edunvalvonta ja muu toiminta on perusteltua organisoida uudelleen.

Maakunnan suuret kysymykset mm. elinvoimasta, kilpailukyvystä, matkailusta, väestökehityksestä jne., edellyttävät uudenlaista yhteistyötä. Seinäjoen kaupungin valtuustossa tästä käytiin laajaa keskustelua osana uuden strategian hyväksymistä.

Vaihtoehtoja uudelle eteläpohjalaiselle kuntayhteistyölle on useita. Mikäli tyydytään ei-organisatoriseen kahvitteluun, kokoonnumme vaikka maakuntakeskuskaupungin kutsumana määräajoin. Mikäli haluamme enemmän tuloksia, edellyttää se myös omaa henkilöstöä. Tällöin kysymykseen voivat tulla liikelaitos -tyyppinen malli, yhdistys, osakeyhtiö tai kuntayhtymä.

Viimeksi mainitun osalta harkittavaksi esitän, että Etelä-Pohjanmaan liittoa ei lakkauta, vaikka sen nykyiset tehtävät siirtyvät uudelle väliportaan maakuntahallinnolle. Näin meillä olisi heti valmis ja tuttu sekä kevyt organisaatio uuteen ja vahvaan edunvalvontaan.

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit