+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Kaupunginjohtajan blogi » 2017 » Lokakuu » Miten Seinäjoella menee? Vuoden 2017 kolmas kvalrtaalikatsaus

Blogit

Miten Seinäjoella menee? Vuoden 2017 kolmas kvalrtaalikatsaus

27.10.2017, klo 11:13

Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 3/2017 kaupunginhallitukselle 23.10.

Seinäjoen väkiluku on syyskuun lopussa 62 438. Vuodenvaihteesta väkiluku on noussut 430 asukkaalla.

Työttömyysaste elokuun lopussa oli 9,3 % (Etelä-Pohjanmaa 8,3 %, koko maa 11,0 %). Etelä-Pohjanmaan työttömyys on Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 7 184 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta tilanteesta määrä laski 1 469 henkilöllä, eli 17,0 prosentilla.

Vuoden 2017 toisen kvartaalin tilanteeseen verrattuna Suomen talousennusteet ovat edelleen muuttuneet positiivisemmiksi. Kulutuskysynnän lisäksi teollisuuden tilauskanta ja näkymät ovat parantuneet.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan paikalliset valtionosuudet laskevat. Tulovero nousee vain vähän, yhteisöverot laskevat ja kiinteistövero nousee ala- ja ylärajan korottamisen johdosta. Kiinteistövero nousee vain laskennallisesti, koska kuntapäätöksillä määritetään kuntakohtaiset prosentit, jotka esimerkiksi Seinäjoella pysyvät nykyisillään myös vuonna 2018.

Kauppa-Jouppi/Idea Park

Valtuusto hyväksyi elokuussa kauppakirjan esisopimuksen Sukari Groupin kanssa vähintään 55 000 kerrosneliön suuruisen IdeaParkin rakentamisesta Kauppa-Jouppiin. Tavoiteaikataulu on joulumyyntiin 2020. Yksityisten maanomistajien kanssa on neuvoteltu, minkä lisäksi tontinosalunastusmenettely on vireillä siten, että kaupungin hallussa on koko alue mahdollisimman nopeasti.

Talousarvion 2017 toteutumisen vertailu

Seinäjoen kaupungin yhdistellyn tuloslaskelman mukaan tulos on positiivinen ja vuosikate 26,0 M€. Talousarvion mukaisten poistojen kokonaismäärä on 19,5 M€.

Talousavion toimintatuotoista on kertynyt 70 %, mutta toimintakuluista 73 %. Tasainen kulutus on 75 %, mikä tarkoittaa sitä, että kaupungin toiminta on ollut tuloksellista ja vaikuttavaa. Verotulojen sekä valtionosuuksien toteutuma ylittää tasaisen kertymän. Verotuloissa on otettava huomioon verotuksen ns. maksuunpanotilityksen vaikutus marraskuussa. Arviona on, että verotulot ylittävät niukasti talousarvioennusteen.

Yleisesti kolmannen kvartaalin toteutumaa voi pitää kohtuullisena. Huomiota on kiinnitettävä kuitenkin toimintakulujen kehitykseen viimeisen kvartaalin aikana. Palvelujen ostojen toteutuma on 72 % ja henkilöstökulujen toteutuma on 74 %.

Erityisenä huolenaiheena ovat erikoissairaanhoidon menot, jotka kasvoivat syyskuun loppuun mennessä Seinäjoen osalta 5,8 %. Alkuvuoden kasvu on 3,3 M€ enemmän kuin vuosi sitten. Sairaanhoitopiirin menojen kasvuun olemme kuntajohtajafoorumilla kiinnittäneet jatkuvaa huomiota. Kuntatalouden näkökulmasta huomioon ottaen kiky-sopimus kasvua ei saisi olla juuri lainkaan.

Talousarvio 2018

Talousarvion näkymät ovat aiempia vuosia paremmat. Vuosikate talousarvion mukaan on 20,5 M€ ja tulos 0,7 M€. Uusia virkoja ja toimia perustetaan vain välttämättömiin uusiin tehtäviin yhteensä 34. Toimintakatteen nousu on 1,5 %. Investointien bruttomenot ovat 37,6 M€.

Tavoitteena ensi vuodelle tulee olla kuitenkin vuosien 2016–2017 tulostaso, mikä vuosikatteena tarkoittaa 25 M€:n ylitystä ja tuloksena vähintään 6 M€:n tasoa. Tämä edellyttää digitalisaation ja prosessien jatkuvaa kehittämistä sekä hyvää johtamista.

Seinäjoki-konserni

Konserniyhtiöiden tulosneuvottelut on käyty merkittävimpien tytäryhtiöiden kanssa alkusyksystä. Muistiot on käsitelty kaupunginhallituksessa.

SoteMaku 2020 ja C21

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori järjesti lokakuussa C21-kaupunginjohtajien tapaamisen. Aiheina olivat kaupungistumiskehitys ja merkitys Suomen taloudelle sekä ajankohtaiset reformiuudistukset.

Kaupunkien rooli koko Suomen vetureina korostuu. Samalla myös kaupunkien asukkaiden sekä hyvinvointi ja työllisyysmahdollisuudet paranevat, mutta myös sosiaaliset ongelmat kasautuvat. Kaupunkien vastuu maahanmuutosta jatkaa kasvuaan. Kaupunkipolitiikkaan kannattaa panostaa jatkossa selkeästi enemmän samoin kuin kaupunkipolitiikkatutkimukseen. C21-kaupunkien verkostossa korostettiin koko maan kehittämistä.

Sote-uudistusta C21-kaupungeissa pidettiin välttämättömänä. Kaupunkien ja tulevien maakuntien roolia ja keskinäistä työnjakoa on syytä lainsäädännön ja täytäntöönpanon yhteydessä selkeyttää. Kaupungeilla on jo nyt toimivia työllisyyspalveluja. Uusi kasvupalvelulaki ei juuri muuttanut muiden kuin pääkaupunkiseudun tilannetta, jossa vastuu kasvupalveluista on kunnilla. Muualla maassa järjestämisvastuu tulisi lakiluonnoksen mukaan maakunnille.

C21-kaupungit tapaavat seuraavaksi helmikuussa 2018 Tampereella. Asialistaa valmistelee 10 henkilön sihteeristö.

Seinäjoen kaupungin kehitysnäkymiä ja edunvalvontaa

Kehittäjäkirjaston asemasta on päätetty opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka tulee voimaan 1.1.2018. Eurooppa- kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho allekirjoitti asetuksen johtaja Hannu Sulinin kanssa. Yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Vaasan kaupunginkirjasto. Näitä kirjastoja on kaikkiaan yhdeksän, lisäksi valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto.

Seinäjoen ja EP:n perusteltu esitys oli, että alueellinen kehittämistehtävä olisi tullut antaa Seinäjoen kaupunginkirjastolle, joka jo nyt on hoitanut tehtävää erinomaisesti myös omaa maakuntaa suuremmalla alueella.

Seuraavaksi museoiden osalta ilmeisesti ollaan valmistelemassa vastaavaa operaatiota, mutta tästä ei ole annettu mitään virallista informaatiota.

Mavin, Eviran ja Maanmittauslaitoksen tietohallintopalvelut (Mitpa) yhdistyminen on edennyt siten, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittää uuden Ruokaviraston pääpaikaksi Seinäjokea. Ruokavirasto aloittaa 1.1.2019. Kantavana periaatteena on ollut, että yhdistymisvaiheessa työpaikkojen nykyisiin paikkakuntiin ei tehdä muutoksia. Ruokaviraston pääjohtaja esikuntineen sijoittuu viraston päätoimipaikkaan.

Seinäjoen asemanseudun konkreettisesta etenemisestä kaupunginhallitus teki päätöksen lokakuussa. Tavoitteena on, että asemakaavoitus valmistuu vuonna 2018 ja ensimmäinen hanke voisi käynnistyä 2018-2019.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tapaamisessa oli esillä maanhankinta- ja käyttöneuvottelujen sekä kevyenliikenteen tunnelin vauhdittamien VR Groupin ja Liikenneviraston kanssa. Asian tiimoilta on käyty neuvotteluja myös yksityisten toimijoiden kanssa.

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit