+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Erkin kaupunkiblogi » 2019 » Marraskuu » Aluekehittämisen valuvika?

Blogit

Aluekehittämisen valuvika?

07.11.2019, klo 04:57Seinäjoki on pääkaupunkiseudun jälkeen kilpailukykyisin alue Suomessa. Tähän päätyi aluetutkija Timo Aro selvitettyään kaupunkien tilannetta kymmenen avainmuuttujan avulla. Nämä muuttujat kuvaavat kaupunkiseutujen kehityskuvaa tilastolliseen ja vertailtavaan aineistoon perustuen.


Hyvä näin. Seinäjoen luvut ovat kiistämättä hyviä, ovat olleet sitä jo pitkään.


Samaan aikaan Aron selvityksen kanssa tuli tieto, että Seinäjoki on jälleen jäämässä yhden valtion aluekehittämisrahoituksen ulkopuolelle.


Tämäkään tieto ei yllätä. Valtion panostukset aluekehittämiseen kiertävät Seinäjoen, ja ovat tehneet niin jo vuosia.


Tietenkin voi väittää, että näin pitääkin olla. Aluekehittämisellä pitää nostaa heikkoja alueita ylöspäin.


Mutta tulisiko joskus pohtia vaikuttavuutta. Jos jatkuva ja monesta kanavasta tuleva runsas valtion ja EU:n rahoitus ei ole yli kahteenkymmeneen vuoteen saanut työllisyysastetta nousuun, työttömyyttä kuriin tai väestöllistä kasvua aikaiseksi, niin tulisiko jo ainakin miettiä vaihtoehtoja.


Toisaalta valtion aluekehittämispolitiikka on jo irtautunut nk. heikkojen alueiden tukemisesta. Pääosa valtion alueellisen kehittämisen panostuksista menee investointeina ja rakenteisiin perustuvina rahoituksia suurimpiin kaupunkeihin. Tätä kehitystä sementoivat MAL sopimukset ja valtion rahoittamat toiminnot, erityisesti yliopistojen rahoitus.


Voimme olla Seinäjoella ylpeitä siitä kilpailukyvystä, jonka olemme itse (kaupunki, yritykset, yhteisöt ja asukkaat) rakentaneet. Tätä kilpailukykyä ei ole tehty valtion tuilla.


Valitettavasti Seinäjoki on jatkossakin valtion aluekehittämistukien ulkopuolella. Meillä ei ole kaupunkina poliittista voimaa tilanteen muuttamiseen. Nykytilanteesta hyötyviä edunsaajia on enemmän ja heille nykytilanteen puolustaminen on tärkeintä.


Mutta joku voisi kysyä Suomen aluekehittämisen tuloksellisuuden ja vaikuttamisen perään.

Voisiko yrittäjärjestöt, jotka useaan kertaan ovat arvioineet Seinäjoen Suomen yrittäjäystävällisemmäksi kaupungiksi, nostaa esille avainkysymykset: Mikä on ollut suomalaisen aluepolitiikan vaikuttavuus? Voitaisiinko Suomessa tukea myös kaupunkeja, joilla on osoitettu kyky rakentaa kilpailukyinen kaupunki?

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit