+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Ympäristöluvat » Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Seuraavien toimintojen ei tarvitse hakea ympäristölupaa (Ympäristönsuojelulaki 116 §):

1. Energiantuotantolaitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan vähintään yhden megawatin energiantuotantoyksiköt ja jonka polttoaineteho on vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia, ja jossa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia.
2. Asfalttiasema.
3. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.
4. Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.
5. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 10 tonnia vuodessa:
a) ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella
b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät
vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita
ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemmän kuin 2 tonnia vuodessa.
6. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 5,mutta enintään 10 tonnia vuodessa:
a) muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien,
folion ja paperin pinnoitus tai maalaus
b) lankalakkaus
c) jalkineiden valmistus
d) puun ja muovin laminointi
e) liimaus.

Näistä toiminnoista tehdään rekisteröinti-ilmoitus Seinäjoen ympäristönsuojeluun, joka tekee merkinnän ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoitus tehdään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Lomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta .

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu

Valtioneuvoston asetus (444/2010) nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
Valtioneuvoston asetus (445/2010) polttoaineteholtaan alle 50 megavatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista
Valtioneuvoston asetus (846/2012) asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121