+
Tulosta
Etusivu

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014.

Ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Näistä toiminnoista on säädetty ympäristönsuojelulain liitteessä.

Lisäksi ympäristölupa on oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron (vesilaki 1 luvun 3 §) pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (esim. melu, tärinä, noki, pöly, haju tms.) aiheuttava toiminta

Lisäksi ympäristönsuojeluasetuksessa on listattu toiminnat, jotka aina tarvitsevat ympäristöluvan. Ympäristölupia myöntävät kunta (ympäristönsuojeluasetus 2 §) sekä valtion ympäristölupaviranomainen (ympäristönsuojeluasetus 1 §).

Lupaa haetaan lupahakemuskaavakkeella. Eläinsuojia koskeville lupahakemuksille on oma kaavakkeensa.

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää 2-4 kuukautta. Ensin lupahakemus kuulutetaan (30 pv) ja siitä tiedotetaan naapureille. Lupapäätöksen tekee ympäristölautakunta. Luvasta on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupapäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupakäsittelystä peritään Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista. Seinäjoen kaupungin ympäristölautakunta on 18.12.2014 hyväksynyt valvontasuunnitelman (pdf, 0.07 Mt)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121