+
Tulosta
Etusivu

Rannan ruoppaus

Ruoppauksesta on aina tehtävä ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen vähintään kuukautta ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Ilmoituksessa annetaan tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista sekä muista vastaavista hankkeista ruoppauksen vaikutusalueella. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus ottaa kantaa siihen, voiko työhön ryhtyä esitetyllä tavalla.

Tilavuudeltaan 500 m3 tai tätä suuremmat ruoppaukset vaativat aina vesilain mukaisen luvan, jonka käsittelee aluehallintovirasto.

Jos ruoppauksesta ei ole tehty ilmoitusta ELY-keskukselle, on Seinäjoen ympäristönsuojelulla oikeus keskeyttää toiminta.

Vesilaki (587/2011)


Seinäjoen kaupungintalo

Ympäristönsuojelu

Kirkkokatu 6
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi