+
Tulosta
Etusivu

Ojitus


Ympäristönsuojelu ratkaisee ojitusta koskevan erimielisyyden, joka ei edellytä lupaa tai ojitustoimitusta:

  • ojan tekeminen toisen maalle, rajalle tai toisen yksityisen tien poikki
  • ojan suunnan muuttaminen
  • veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon
  • muusta vastaavasta syystä

Ympäristönsuojelussa käsitellään kahden osapuolen välisiä riitoja, joka voi olla osana yhteistä ojitusta. Kuitenkin jos taustalla on ojitusyhteisö, ratkaistaan riita aina ojitusyhteisön kokouksessa. Ojaa koskevista erimielisyyksistä tarvitaan aina kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, joka osoitetaan ympäristölautakunnalle.

Lisäksi ympäristönsuojelusta voidaan antaa oikeus maankuivattamistarkoituksessa:

  • johtaa vettä toisen ojaan
  • tehdä oja tai ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle
  • ryhtyä puron tai noron perkaukseen toisen alueella

Ympäristönsuojelu voi lisäksi antaa oikeuden johtaa jätevettä toisen ojaan.

Vesilaki (587/2011) 5. luku


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi