+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Melu » Melu ympäristönsuojelumääräyksissä

Melu ympäristönsuojelumääräyksissä

5. LUKU MELUNTORJUNTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

16 § Rakennus-, kunnostus- ja purkutöiden meluntorjunta

16.1. Rakennus-, kunnostus- ja purkutöiden meluntorjunnassa tulee huolehtia siitä, että meluisimmat työvaiheet suoritetaan arkisin päiväaikaan klo 7–22 ja erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi.

16.2. Räjäytystyötä, lyöntipaalutusta, iskuvasaran käyttöä tai muuta vastaavaa erittäin häiritsevää melua aiheuttavaa työtä voidaan suorittaa yhtäjaksoisesti enintään neljän viikon ajan arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18.

16.3. Ennen työn alkamista on työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille tiedotettava esim. työmaan informaatiotaululla ja naapurille lähetettävällä tiedotteella, joissa ilmoitetaan hankkeen laatu, aikataulu sekä työmaan vastaava työnjohtaja tai muu yhteyshenkilö.

17 § Eräiden melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen

17.1. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty asutuksen lähellä yöaikaan (22–7). Päiväaikaan edellä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintojen suorittaminen on toteutettava siten, että melutason ohjearvo, L(Aeq) 55 dB klo 7–22 ei ylity asumiseen käytettävillä alueilla eikä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla.

Edellä olevasta kiellosta huolimatta on välttämätön, tilapäinen ja lyhytaikainen häiritsevää melua aiheuttava maa- ja metsätalouselinkeinoon liittyvien koneiden käyttö sallittu. Tilapäinen melun ohjearvojen ylitys on sallittu omakotitalon rakentamisen aikana.

17.2. Asemakaava-alueella ja taajaan rakennetulla alueella häiritsevää melua aiheuttavaa lumenaurausta, jätteiden kuljetusta tai muuta kunnossapitotyötä ei saa suorittaa klo 22–6. Määräys ei kuitenkaan koske hätätilanteita, yleisten liikenneväylien eikä kevyen liikenteen väylien sekä pysäköintialueiden lumenaurausta, kunnossa- ja puhtaanapitoa, mikäli sitä on liikenneturvallisuuden tai ilmanlaadun parantamisen sekä liikenteen sujuvuuden kannalta pidettävä välttämättömänä.

17.3. Päivän ulkona kestävä, klo 10-20 järjestettävä moottoriurheilutapahtuma voidaan järjestää asemakaava-alueella urheilukentällä tai muulla urheilukäyttöön osoitetulla alueella maanomistajan luvalla ilman ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Tapahtumasta on tiedotettava alueen lähiasukkaille.

18 § Äänenvahvistimen jatkuva käyttö ulkotiloissa

18.1. Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan (klo 22–7). Edellä mainittujen laitteiden jatkuva käyttö on kokonaan kielletty sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä.

18.2. Ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla äänenvahvistimia ja äänentoistolaitteita voidaan käyttää klo 12–22.

19 § Äänenvahvistimen tilapäinen käyttö ja tapahtumien järjestäminen eräissä ulkotiloissa

19.1. Torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön tarkoitetulla paikalla kertaluonteisten tapahtumien ja yksityisten juhla- tai vastaavien ulkotilaisuuksien yhteydessä on sallittu äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden tilapäinen käyt¬tö ulkotiloissa klo 9-24. Asuntoalueella pidettävistä tilaisuuksista tulee ilmoittaa lähimmälle naapurustolle.

19.2. Liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun kulkuvälineeseen asennettujen sekä kannettavien äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttäminen ulkosalla mainos- tai propagandatarkoituksessa on sallittua ainoastaan päiväaikaan arkisin klo 8–22, lauantaina ja sunnuntaina klo 12-21. Jatkuva käyttö on kielletty.

19.3. Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjän tulee huolehtia siitä, että äänentoistolaitteiden suun¬taus ja äänenvahvistinlaitteiden säädöt on toteutettu siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Tarvittaessa on käytettävä melun leviämistä ehkäiseviä suojarakenteita.

20 § Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitus

20.1. Muissa tapauksissa kuin tässä luvussa käsitellyissä asioissa, tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitus.


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121