+
Tulosta
Etusivu

Melun ohjearvot

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi on asetettu ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Yleiset melutason ohjearvot ovat seuraavat:

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso, LAeq) enintään

Päivällä klo
7-22

Yöllä klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB 45-50 dB
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB
  1. Vuoden 1992 jälkeen asemakaavoitetuilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
  2. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
  3. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon.

Melutason yleiset ohjearvot eivät koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua.

Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121