+
Tulosta
Etusivu

Maastoliikenne

Maastoliikennettä on kaikki moottoriajoneuvolla tapahtuva liikkuminen kaava- ja tiealueiden ulkopuolella maalla ja jäällä. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Toistuvaan tai pysyvään harjoittelutoimintaan perustettaville reiteille on haettava maastoliikennelain mukainen lupa Seinäjoen ympäristönsuojelusta. Lupahakemuslomake on lomakkeet sivulla.

Kilpailut

Maastoliikennelainmukaisilla reiteillä voidaan järjestää kilpailuja, mutta kilpailusta pitää tehdä erillinen meluilmoitus Seinäjoen ympäristönsuojeluun. Yksittäinenkin kilpailu voi tarvita maastoliikennelain mukaisen luvan, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Maastoliikenteen alueellinen kieltäminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella taikka rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus on voimassa määräajan tai toistaiseksi.

Seinäjoella on maastoajo kielletty kahdessa kohteessa:

  • Martikkalanjärvi (päätös: 13.11.1996 H23–1207): autoilla jäällä ajaminen kielletty
  • Varrasjärvi (päätös: 16.7.1990 127A–951): moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla jäällä ajaminen kielletty

Maastoliikenteen valvonta

Moottoriajoneuvojen käyttöä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiosto. Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos valvovat hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa. Seinäjoen ympäristönsuojelu valvoo myöntämiensä lupien noudattamista.

Maastoliikennelaki (1710/1995) 30 §


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi