+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Julkaisut ja raportit

Julkaisut ja raportit

Lappalainen, N., Lahti, T., Puro, H., Väyrynen, T. 2017. Seinäjoen seudun ja Etelä-Pohjanmaan bioindikaattoritutkimus. (pdf, 7.94 Mt) Ahma Ympäristö Oy

Pohja-Mykrä Mari (toim.), Koskinen Salla, Mykrä Sakari, Nieminen Timo, Sillanpää Hannu, 2016: Suomen ympäristö 2/2016, Naakka ja ihminen - Naakkojen aiheuttamien haittojen hallinta.

Koski, A. 2014. Selvitys ympäristöhäiriötä tuottavasta toiminnasta asemakaava-alueella. Esimerkkialueena Seinäjoki. (pdf, 1.73 Mt) Opinnäytetyö, Vaasan ammattikorkeakoulu, Ympäristöteknologia.

Latva-Kiskola, H. 2012. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. (pdf, 0.32 Mt) Kehittämistehtävä, Seinäjoen kaupunki.

Lehtinen, K. & Lepola, A. 2012: Seinäjoen seudun bioindikaattoritutkimus vuonna 2012. (pdf, 4.66 Mt) Ramboll.

Sorjanen, A-M. 2011. Ojitusopas kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoille. (pdf, 0.29 Mt) Kehittämistehtävä, Seinäjoen kaupunki.

Lundgren, L. 2011. Suopeltojen kasvihuonekaasupäästöt K-8 kunnissa Etelä-Pohjanmaalla. (pdf, 0.6 Mt) Opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos.

Vadbäck, H. 2011. Seinäjoen seudun ilmapäästöjen leviämismalli vuonna 2010. Liikenteen ja pistelähteiden typen- ja rikkidioksidien sekä hiukkaspäästöjen leviäminen Seinäjoen seudulla vuonna 2010. (pdf, 7.64 Mt) FCG Finnish Consulting Group Oy.

Kukkola, M. 2011. Provinssirock 2011 - Tapahtuman melupäätös ympäristömelun torjunnassa. (pdf, 0.93 Mt) Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu, Kestävä kehitys.

Haapaniemi, F. 2011. Turvetuotantoon soveltuvien suopeltojen esiintyminen ja käyttömahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan K-8 kuntien alueella. (pdf, 6.05 Mt) Opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos.

Mattola, J. 2010. Biojätteen erilliskeräyksen ilmastovaikutukset Lakeuden Etappi Oy:n alueella. (pdf, 0.4 Mt) Opinnäytetyö, Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja Liikenne.

Lundgren, L. & Huovari. N. 2010. K8-kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys. Seinäjoen kaupunkiseudun neuvottelukunta/Seinäjoen kaupunki.

Seinäjoen seudun ilmanlaadun tarkkailutyöryhmä. 2009. Ulkoilman VOC- ja PAH-pitoisuus Seinäjoen Seudulla (pdf, 2.66 Mt) .

Autere, H. 2009. Ehdotus Troiharin, Heralankankaan ja Liipantönkän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi. (pdf, 1.83 Mt) Länsi-Suomen Ympäristökeskus.

Yli-Petäys, M. & Kujala, J. & Alhainen, M. 2008. Juupajärven linnustoselvitys (pdf, 0.22 Mt)

Välikangas, R. 2008. Juupajärven kunnostussuunnitelma (pdf, 1.82 Mt)

Alhainen, M. 2008. Juupajärven lintuvesialueen kunnostus (pdf, 1.53 Mt)

Koski, A. 2008. Maankäytön kasvihuonevaikutukset Seinäjoella. (pdf, 2.66 Mt) Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti.

Laita, M., Huuskonen, I., Keskitalo, T., Lehkonen, E. 2008: Seinäjoen seudun ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuosina 2006-2007. (pdf, 4.74 Mt) Jyväskylän yliopisto.

Martikkala, J. 2007. Kestävä kehitys ja Seinäjoen seudun terveysyhtymän alueen paikallisagenda. (pdf, 0.58 Mt) Opinnäytetyö, Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja Liikenne.

Saarenmaa, K.K. 2007. Ympäristömelu Seinäjoen kaupungissa ja Nurmon kunnassa. (pdf, 4.21 Mt) Opinnäytetyö, Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja Liikenne


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi