+
Tulosta
Etusivu

Puhdistusvaatimukset

Lainsäädäntö ei määrää tekniikkaa, jolla jätevedet on puhdistettava. Sen sijaan laissa on määritetty kuinka paljon jäteveden puhdistusprosessissa on poistuttava orgaanista ainesta fosforia ja typpeä. Puhdistusteho on annettu prosentteina, joita verrataan haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Seinäjoen ympäristönsuojelumääräyksissä on määritetty pilaantumiselle herkät alueet, joilla puhdistustehovaatimukset ovat lain määrittämää vähimmäisvaatimustasoa korkeammat. Tällaisia alueita ovat ranta-alueet (150 m vesistöstä) sekä vesi- ja viemärihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset laajentumisalueet. Lisäksi yli 15 AVL:n (asukasvastineluvun) ja alle 100 AVL:n puhdistamoiden tulee täyttää pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimukset.

Kalajärvellä on noudatettava kaavamääräyksiä.

Vähimmäisvaatimustason alueet Pilaantumiselle herkät alueet
Orgaaninen aines (BOD) 80 % 90 %
Fosfori 70 % 85 %
Typpi 30 % 40 %

Jätevesijärjestelmän suunnittelu on teetettävä ammattilaisella, jotta kiinteistölle saadaan paikkaan sopiva ja kustannustehokkain järjestelmä alueen vaatimusten mukaisesti.


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi