+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Jätevedet » Jätevesien käsittely viemärin toiminta-alueen ulkopuolella

Jätevesien käsittely viemärin toiminta-alueen ulkopuolella

Pohjavesialueilla ja 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla tulee kiinteistöjen jätevesijärjestelmät kunnostaa vasta tiettyjen remonttien yhteydessä. Uudisrakentamista vaatimukset koskevat heti.

Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys nykyisestä jätevesien käsittelystä ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja hoito-ohjeet. Kun jätevesijärjestelmää uusitaan tai parannetaan, tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä toimenpidelupa.

Jos kaikki kiinteistöllä asuvat omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943, on kiinteistö ikävapautettu jätevesijärjestelmän uusimisesta. Ympäristön pilaantumista ei saa aiheutua näilläkään kiinteistöillä. Tämän vuoksi ranta-alueella (150 m vesistöstä) ja pohjavesialueilla iympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia myös ikävapautuksen piirissä olevia talouksia puhdistamaan jätevetensä. Talousjätevesien käsittelystä voidaan poiketa myös muilla perustein. Poikkeamisedellytyksistä kannattaa kysellä kunnan ympäristönsuojelusta.

Uutta kiinteistöä rakennettaessa on jätevesien käsittelystä esittävä suunnitelma rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Jätevesien käsittelymahdollisuudet viemäriverkoston ulkopuolella ovat:

  1. Kylän yhteinen puhdistamo
  2. Kuivakäymälä ja pesuvesien imeytys
  3. Naapurin/-ien kanssa yhteinen puhdistamo
  4. Oma puhdistamo (maasuodattamo, biologinen tai biologis-kemiallinen jätevesien käsittelyjärjestelmä)
  5. Wc-vedet umpisäiliöön ja muille vesille esim. maahan imeytys
  6. Umpisäiliö kaikille vesille

Vaihtoehdot jätevesijärjestelmäksi

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa esitteessä kerrotaan lyhyesti eri järjestelmätyypeistä.

Seinäjoen seudun kunnat ovat yhdessä tehneet jätevesioppaan, jossa on huomioitu jätevesien käsittelyn paikalliset vaatimukset. Painetun oppaan voi pyytää osoitteesta ymparisto(at)seinajoki.fi .

Ympäristönsuojelulain muutos (19/2017) ja Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2012


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi