+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Jätevedet » Jätevesien käsittely viemärin toiminta-alueella

Jätevesien käsittely viemärin toiminta-alueella

Seinäjoen veden viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen on liityttävä viemäriin. Haja-asutusalueita koskeva siirtymäaika tai ikäpoikkeukset eivät koske vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. Lisätietoja viemäriin liittymisestä ja jätevesimaksuista saa Seinäjoen Veden internetsivuilta.

Seinäjoen ympäristönsuojelu voi myöntää vapautuksen viemäriverkostoon liittämisestä. Samalla poiketaan Seinäjoen ympäristönsuojelumääräyksistä. Vapautuksen voi saada seuraavin edellytyksin:

  • liittäminen on kiinteistön omistajalle kohtuutonta: Kohtuuttomuutta arvioidaan objektiivisesti, ja siinä voidaan huomioida rakentamisen poikkeuksellisen suuret kustannukset, Jäteveden vähäinen puhdistamisen tarve tai muu vastaava syy.
  • vapautus ei vaaranna vesihuollon toteuttamista
  • jätevesien käsittely on tehty niin, ettei jätevesistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

Vapautushakemus toimitetaan Seinäjoen ympäristönsuojeluun.

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2012


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121