+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Jätehuolto » Ilmoitukset: jätteiden keräys ja kuljetus

Ilmoitukset: jätteiden keräys ja kuljetus

Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (JL 100 §)

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.

Hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin (JL 94 §)

Jätteen ammattimainen kuljettaminen tai välittäminen edellyttää toiminnan hyväksymistä jätehuoltorekisteriin. Hakemus toiminnan hyväksymiseksi on tehtävä sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan.

Siirtoasiakirja (JL 121 §)

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan asianmukaiselle vastaanottajalle.

Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja.

Jätelaki (646/2011)


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi