+
Tulosta
Etusivu

Ilmastostrategia

Seinäjoen seudun ilmastostrategia


Seinäjoen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan yhteistyöhankkeena valmistellun ilmastostrategian tavoitteet ja toimenpiteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.1.2013 huomioitavaksi Seinäjoen kaupungin strategiassa.

Seinäjoen kaupunki ja ilmastostrategian keskeiset tavoitteet


Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyössä strategia asettaa tavoitteeksi tiivistyvän yhdyskuntarakenteen, jolla vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä ja helpotetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja palveluiden järjestämistä.

Seinäjoen kaupunkikeskustan kaupunkimaisuuden vahvistaminen on niin kaupungin, seudullisen ilmastostrategian kuin koko maakunnankin tavoite. Maaseutualueilla on keskeisen tärkeää huolehtia voimakkaan maatalouden ja suureläinyksiköiden toiminnasta ja kasvumahdollisuuksista.

Liikenteen osalta strategia korostaa joukko- ja kevyttä liikennettä sekä logistiikan ja tietoverkkojen toimivuutta. Seinäjoen kaupunkikeskusta-alueen kehittäminen tukee kevyen liikenteen mahdollisuuksia, jota kaupunki edistää myös valmisteilla olevalla pyöräilystrategialla. Seinäjoen asema-alueen kehittäminen on osa valtakunnan pääradan kokonaisvaltaista kehittämistä ja hyödyntämistä. Rautatieliikenteen merkitys Seinäjoen kehityksessä tulee säilymään vahvana ja vahvistuvana.

Elinkeinopolitiikan ja osaamisen osalla ilmastostrategia nostaa esille vihreän kasvun mahdollisuuden. Se tarkoittaa kuntien aktiivista toimintaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa, energiatehokkuuden edistämisessä ja kestävän kehityksen tukemisessa. Ilmastostrategia korostaa myös strategian tavoitteiden läpivientiä keskeisillä elinkeinoelämän aloilla.

Seinäjoen kaupungille vihreä talous ymmärrettynä laaja-alaisena ruoka- ja biotalouden ketjuna on keskeinen yrittäjyyden ja osaamisen toimiala. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on alan kilpailukyvyn säilymisen ja vahvistumisen kannalta välttämätöntä. Seinäjoen kaupunki on määrittänyt hankintatoimen lähtökohdat, joissa mm. korostetaan tuotteiden saatavuutta, toimitusvarmuutta ja jäljitettävyyttä. Lähiruoan osalta on todettavissa, että sen osuus kaupungin ruokahankinnoissa on jo nyt varsin vahva.

Energiatuotannon osalta ilmastostrategia suosittelee kaukolämpöä taajamien lämmitysmuotona. Seinäjoen kaupungin osalta tämä tavoite on toteutunut erityisen hyvin. Kaukolämmön käyttö on Seinäjoella suosittu ja kilpailukykyinen lämmitysvaihtoehto.

Kiinteistöjen ja rakentamisen kohdalla strategia korostaa energiatehokkuutta, korjaus- ja saneeraustoiminnan merkitystä, kiinteistöjen tilatehokasta käyttöä sekä puurakentamisen mahdollisuuksia. Kaikki nämä ovat tavoitteita, jotka ovat jatkuvasti olleet esillä myös Seinäjoella.

Yhdyskuntatekniikassa ja jätehuollossa korostetaan pitkäjänteistä ja ennakoivaa toimintaa. Yhdyskuntatekniikassa tulisi huolehtia kestävistä verkostoista ja varautumisesta poikkeustilanteisiin. Jätehuollossa keskeistä on jätemäärän vähentäminen ja kuntien hyvä yhteistyö. Seinäjoella on jonkin verran kyetty lisäämään panostusta verkostoinvestointeihin erityisesti Seinäjoen Veden toiminnassa. Poikkeustilanteisiin varautumisessa on tilanne konkretisoitunut ja osoittanut myös tarpeen kehittää kaupungin ennakoivia toimenpiteitä. Jätehuollossa seudullinen jäteyhtiö on toiminut aktiivisesti ja vastannut viime vuosien aikana toteutetusta perusteellisesta toiminnan uudistamisesta.

Energiansäästötiimi

Energiansäästötiimi on vuoden 2015 alussa toimintansa aloittanut kaupungin sisäinen työryhmä, jossa on edustajat jokaiselta toimialalta. Työryhmän tavoitteena on ilmastostrategian tavoitteiden huomioiminen kaikilla kaupungin toimialoilla ja kaikessa toiminnassa. Työssä yhdistyvät suurelta osin ilmastonmuutoksen hidastamista edellyttävät toimet ja rahalliset säästöt.Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121