+
Tulosta
Etusivu

Ilmansuojelu

Ilmanlaatu

Ympäristönsuojeluviranomaisen on oltava perillä paikkakunnan ilmanlaadusta. Seinäjoella ilmanlaatua tutkitaan yhteistyössä Ilmajoen sekä eräiden Seinäjoella ja Ilmajoella toimivien teollisuus- ja energialaitosten kanssa.

Seinäjoen Vapaudentiellä on jatkuvatoiminen ilmanlaadun mittausyksikkö. Yksikkö mittaa typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten (alle 10 µm) pitoisuuksia ja säätilaa. Rikkidioksidin mittaus lopetettiin vuonna 2003, koska pitoisuudet olivat hyvin alhaiset.

Ilmatieteen laitoksen Avoin data -palvelussa on saatavilla kaikki Suomen ilmanlaadun seurannan reaaliaikaiset mittaustiedot. Verkkopalvelussa on saatavana maksutta koneluettavassa digitaalisessa muodossa ajantasaiset ilmanlaadun mittaustiedot noin sadalta mittausasemalta eripuolilta Suomea. Mittaustiedot palveluun tuottaa Ilmatieteen laitos sekä kolmisenkymmentä muuta julkista tai teollista toimijaa. Avoin data -palvelussa on ilmanlaadun mittaustietoja tällä hetkellä yli 50 paikkakunnalta Suomesta. https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

Suurta yleisöä palvelee Ilmanlaatuportaali
Ilmatieteen laitoksen, kuntien ja teollisuuden ilmanlaatuyhteistyö alkoi jo 1980-luvulla. Nykyään yhteistyön näkyvin muoto on Ilmanlaatuportaali, jossa Suomen ilmanlaadun tilaa esitetään suurelle yleisölle suunnatussa muodossa. (www.ilmanlaatu.fi ).
Viimeisimmissä ilmanlaadun kuukausi- ja vuosiraporteissa on tarkempaa tietoa Seinäjoen ilmanlaadusta. Ilmanlaadun raja-arvojen ylityksistä tiedotetaan ympäristönsuojelun etusivulla.

Tutkimukset ja selvitykset

Seinäjoen seudun ilmanlaatua seurataan noin viiden vuoden välein tehtävillä bioindikaattoritutkimuksilla. Vuonna 2012 biondikattoritutkimuksen (pdf, 4.66 Mt) teki Ramboll Finland Oy. Vuosina 2006-2007 bioindikaattoritutkimuksen (pdf, 4.74 Mt) teki Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus. Aikaisemmat bioindikaattoritutkimukset on tehty vuosina 1989/1990, 1995 ja 2000.


Seinäjoen seudun ulkoilman VOC- ja PAH-pitoisuuksia selvitettiin vuonna 2009 valmistuneessa raportissa.
Vuonna 2010 Seinäjoen ja Ilmajoen kuntien alueen energiantuotannon, teollisuuden ja liikenteen päästöjen leviäminen on mallinnettu. Raportti valmistui 2011, ja sen tavoitteena oli hankkia tietoa Seinäjoen seudun nykyisten rikkidioksidi- ja typpidioksidipäästöjen sekä ja hengitettävien hiukkasten (PM10) päästöjen jakautumisesta ja vaikutuksista alueelliseen ilmanlaatuun.

Raportit löytyvät julkaisut ja raportit sivulta.


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121