+
Tulosta
Etusivu

Ajankohtaista

Tiedotteet


Kuulutukset

 • Meluilmoitus, Ravintola Taro, Ylistaro

  13.6.2017 klo 10:51

 • Ympäristötarkastajan päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n nojalla tehdystä meluilmoituksesta

  8.6.2017 klo 8:00

 • YMPÄRISTÖTARKASTAJIEN PÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA TEHDYISTÄ MELUILMOITUKSISTA

  1.6.2017 klo 10:40

 • TIEDONANTO MELUPÄÄTÖKSISTÄ

  29.5.2017 klo 14:55

 • Tiedonanto ympäristölupapäätöksistä

  26.5.2017 klo 8:00

  TIEDONANTO YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSISTÄ

  Ympäristölautakunta antaa 26.5.2017 seuraavat ympäristölupapäätökset:

  Seinäjoen kaupungin ympäristölautakunnan 18.5.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 26.5.2017 Seinäjoen kaupungintalolla rakennusvalvontatoimistossa, osoite Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki.

  Hakija

  Seinäjoen seurakunta, Ala-Kuljunkatu 1 A, 60100 Seinäjoki

  Toiminnan laatu ja sijainti

  Olemassa olevan krematorion ympäristöluvan olennainen muuttaminen. Muutos koskee tuhkausten määrän nostamista 500 tuhkauksesta 2000 tuhkaukseen vuodessa ja hiukkaspäästörajan uudelleen määräämistä. Krematorio sijaitsee osoitteessa Ruukintie 159, 60200 Seinäjoki, kiinteistöllä 743-11-49-1.

  Hakija

  Asko ja Marita Flinkman, Peräseinäjoki, Pasto.

  Toiminnan laatu ja sijainti

  Lypsykarjanavetan laajennus. Laajennuksen jälkeen pihattotyyppiseen navettaan mahtuu 69 lypsylehmää, 30 hiehoa ja 18 alle 6 kk vasikkaa. Toiminta sijaitsee Seinäjoen Peräseinäjoen Paston kylässä tilalla Metsälä (743-417-16-0), osoitteessa Pastontie 407, 61140 Pasto.

  Ympäristönsuojelua koskevat päätösasiakirjat ovat nähtävinä ja säilytetään Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelun toimistossa, osoite Keskuskatu 32 I, 60100 Seinäjoki.

  Päätökset kokonaisuudessaan on nähtävänä Seinäjoen kaupungin pöytäkirjapalvelussa:

  http://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/esityslistatjapoytakirjat.html

  Ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sen antopäivänä.

  Seinäjoella 24.5.2017

  SEINÄJOEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖNSUOJELU

  Julkipantu Seinäjoen kaupungin ilmoitustaululla 26.5 – 26.6.2017