+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Tilapalvelut » Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut

Yksikön toiminta-ajatuksena on ylläpitää kaupungin omistamien rakennusten käyttäjien toimintaa tukevat olosuhteet, rakennusten ja teknisten järjestelmien energiatehokas toiminta käyttökelpoisina kaikissa olosuhteissa huoltamalla, uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat huoltosuunnitelmajaksojen mukaisesti ilman, että rakennuksen ja sen tontin suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Toiminta tapahtuu kaupunginvaltuuston osoittamien resurssien puitteissa.


Yksikön prosessit (palvelutehtävät)

  • Kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut (ml. varallaolo)
  • Käyttäjä- ja tukipalvelut (ml. aputyöt, työkokeilut, tukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta)
  • Kunnossapito- ja korjausrakentamispalvelut
  • Tekninen valvonta ja turvallisuuspalvelut (rakennusautomaatio, keskusvalvomo)

Ylläpitopalveluista vastaa ylläpitopäällikkö.

Ylläpitopalvelut -yksikön päällikkö:
Ylläpitopäällikkö Vesa-Jukka Vornanen
Varautuminen ja valmiussuunnittelu –yhteyshenkilö
p. 044 7541 759
vesa.vornanen(at)seinajoki.fi

Muu henkilöstö:

Huoltoinsinööri Jukka-Pekka Hirvivuori (virkavapaalla 9/2017 saakka, sij. Jani Häkkinen)
Kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut (ennakoiva kunnossapito)
p. 044 4181 508
jukka-pekka.hirvivuori(at)seinajoki.fi

Valvomoesimies Jani Häkkinen
Tekninen valvonta ja turvallisuuspalvelut (reagoiva kunnossapito)
p. 044 5502 510
jani.hakkinen(at)seinajoki.fi

Kiinteistömestari Teuvo Vilppola
Kunnossapito ja korjausrakentamispalvelut (korjaava kunnossapito)
p. 040 5853 893
teuvo.vilppola(at)seinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki, Tilapalvelut

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 SEINÄJOKI