+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Toimitilat » Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut

Yksikön toiminta-ajatuksena on ylläpitää kaupungin omistamien rakennusten käyttäjien toimintaa tukevat olosuhteet, rakennusten ja teknisten järjestelmien energiatehokas toiminta käyttökelpoisina kaikissa olosuhteissa huoltamalla, uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat huoltosuunnitelmajaksojen mukaisesti ilman, että rakennuksen ja sen tontin suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Toiminta tapahtuu kaupunginvaltuuston osoittamien resurssien puitteissa.


Yksikön prosessit (palvelutehtävät)

  • Kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut (ml. käyttäjäpalvelut varallaolo 16-22)
  • Avustava kunnossapito (ml. työhönvalmennus, työkokeilut, tukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta, mukautettu työ, kehittäminen)
  • Kunnossapito- ja korjausrakentamispalvelut
  • Tekninen valvonta ja turvallisuuspalvelut (automaatio, kamera- ja kulunvalvonta; ml. LVIS- ja tekninen varallaolo 24/7)

Ylläpitopalveluista vastaa ylläpitopäällikkö.

Ylläpitopalvelut -yksikön päällikkö:
Ylläpitopäällikkö Vesa-Jukka Vornanen, KTT
Valmiusryhmän puheenjohtaja
Varautuminen ja valmiussuunnittelu –yhteyshenkilö
p. 044 7541 759
vesa.vornanen(at)seinajoki.fi

Muu henkilöstö:

Valvomonesimies Jani Häkkinen
Kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut (ennakoiva kunnossapito)
Tekninen valvonta ja turvallisuuspalvelut (reagoiva kunnossapito)
p. 044 5502 510
jani.hakkinen(at)seinajoki.fi

Kiinteistömestari Teuvo Vilppola
Kunnossapito ja korjausrakentamispalvelut (korjaava kunnossapito)
p. 040 5853 893
teuvo.vilppola(at)seinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki, Tilapalvelut

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 SEINÄJOKI