+
Tulosta
Etusivu

Isännöinti

Yksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen isännöinnistä.

Isännöinnin tehtävänä on vastata osaltaan kaupungin rakennuskannan omistajaohjaukseen liittyvistä tehtävistä. Tulosyksikkö vastaa kaupungin tilojen sisäisestä vuokrajärjestelmästä sekä neuvottelee ja laatii ulkoiset vuokrasopimukset yhteistyössä tiloja tarvitsevien palveluyksiköiden kanssa.


Isännöinnin tulosyksikön vastuualueelle kuuluu myös kaupungin rakennuskannan energia- ja muu kulutusseuranta sekä kiinteistöomaisuuden taloudellisuuden ja tehokkuuden sekä kiinteistöjen arvon säilymisen seuranta ja varmistaminen yhteistyössä tilapalvelujen muiden tulosyksiköiden kanssa.

Isännöinti -tulosyksikön päällikkö:
Isännöintipäällikkö Jouni Tiisijärvi
p. 06 416 6383, 040 774 8385
jouni.tiisijarviseinajoki.fi

Muu henkilöstö:

Isännöitsijä Mikko Asunmaa
p.044 418 1660
mikko.asunmaaseinajoki.fi

Kehitysinsinööri Anssi Puska
Tekninen ja sisäinen valvonta, huoltokirjajärjestelmä, kiinteistöjen energiatehokkuus
p. (06) 416 2275, 044 4181 413
anssi.puskaseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki, Tilapalvelut

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 SEINÄJOKI