+
Tulosta
Etusivu

Rakennuslupa

Lupa tulee aina hakea kirjallisesti. Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

a) lupahakemus (2 kpl)

b) selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
- todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös

c) virallinen tonttikartta
- asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa virallinen karttaote
- kartta ei saa olla 3 kk vanhempi
- voi tilata osoitteesta karttapalvelutseinajoki.fi p. 06 416 2255

d) pääsuunnittelijan allekirjoittamat pääpiirustukset (4 sarjaa)
- pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset

e) värimallit (2 kpl)
- julkisivujen päämateriaaleista tulee esittää värimallit (katto, seinät, sokkeli jne.)

f) energiaselvitys
- pääsääntöisesti lämmitettävistä uudisrakennuksista tulee antaa pääsuunnittelijan allekirjoittama rakennuskohtainen energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen

g) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
- perustamiseen perehtyneen asiantuntijan allekirjoittama selvitys rakennuspaikan maaperän laadusta ja perustamistavasta
- viereisten rakennusten lattiakorkeudet ja tarvittaessa pintavaaituskartta

h) rakennushankeilmoitus (RH1 - RH2)
- väestörekisterikeskukselle tilastointia varten toimitettavat lomakkeet
- rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennettavasta rakennuksesta erikseen

i) naapurin kuuleminen
- selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
- naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat

j) vesi- ja viemäriliittymähakemus
- tarpeellinen, mikäli rakennus on tarkoitus liittää kaupungin vesi- ja/tai viemäriverkostoon

k) pääsuunnittelijan nimeäminen
- rakennuskohdetta varten tulee nimetä pätevä pääsuunnittelija, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
- pienehköjä rakennuskohteita varten pääsuunnittelijaa ei tarvitse nimetä

l) vastaavan työnjohtajan hakemus
- kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin tulee nimetä vastaava työnjohtaja.
- omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö. Vastaava työnjohtaja voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen aloituskokouksen pitämistä.

m) kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus
- kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy vesijohto- ja/tai viemäritöitä, tulee nimetä kvv-työnjohtaja
- kaikkiin lupaa vaativiin rakennustöihin, joihin sisältyy ilmanvaihtotöitä, tulee nimetä iv-työnjohtaja
- nämä työnjohtajat voidaan nimetä myös luvan myöntämisen jälkeen.

n) kosteudenhallintaselvitys/suunnitelma

o) muut mahdollisesti tarvittavat liitteet
- valtakirja (tarpeellinen, mikäli esim. joku muu kuin omistaja hakee lupaa)
- poikkeamislupa (kaupunginhallituksen/ympäristökeskuksen lupa poiketa määräyksistä enemmän kuin mitä paikallinen lupaviranomainen voi hyväksyä)
- kauppparekisteriote (yritykset ja asunto-osakeyhtiöt)
- kiinteistörekisteriote
- asunto-osakeyhtiön hallituksen / yhtiökokouksen pöytäkirjan ote
- liittymälupa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lupa ajoliittymälle kaava-alueen ulkopuolella)
- ympäristölupa
- naapurin suostumus (naapurin kirjallinen hyväksyntä poiketa joistain rakentamismääräyksistä, jotka voivat koskea naapurin etua)
- valokuvia rakennetusta ympäristöstä
- väestönsuojailmoitus

Lomakkeita saa kohdasta "Lomakkeet" ja rakennusvalvontatoimistosta. Virallisen tonttikartan (virallisen karttaotteen) saa mittauspalveluista (kartat).


Seinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2286, 06 416 2439, 06 416 2965

rakennusvalvontaseinajoki.fi