+
Tulosta
Etusivu

Esimerkkejä

1. OMAKOTITALON JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA

Kiinteistö ei kuulu kunnalliseen jätevesiverkostoon. Ko toimenpiteeseen haetaan lupaa "Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus-lomakkeella", joka löytyy sivuiltamme Rakennusvalvonnan lomakkeet kohdasta sekä rakennusvalvontatoimistosta.

Rakennustapa- ja suunnitelmaselostuksessa selitettäviä tietoja:
- perustiedot kiinteistöstä ja sen omistussuhteista
- alueen ja rakentamisen yleiskuvaus
- järjestelmän valinnan perusteet
- mitoitusperusteet
- kuvaus järjestelmän toiminnasta
- arvio saavutettavasta puhdistustuloksesta
- arvio puhdistamon ympäristökuormituksesta
- ohjeet rakentamisvaiheen dokumentoinnista sekä suunnittelijan yhteystiedot.

LIsäksi hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelma, joka tulee sisältää mm. seuraavat asiakirjat:
- peruskarttaote esim 1:20 000
- asemapiirros esim. 1:500, jossa vaaítetut korkeudet, pinta- sekä pohjavesiolosuhteet ja niiden korkeudet
- taso- ja leikkauspiirustukset 1:20 tai 1:50
- kirjallinen suostumus naapureilta käsitellyn jäteveden johtamisesta, jos purkupaikka naapurin kanssa yhteiseen ojaan tms.
(- maasuodatinhiekan mitoitusohje)
- jätevesijärjestelmän asennusohje,
- jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
(- kustannusarvio ja tarvikeluettelo).
Hakemus käsitellään toimenpidelupana.

2. MAALÄMPÖ / LÄMPÖKAIVO / LÄMMÖNKERUUPUTKISTO

Toimenpidelupa (hakemus kahtena kappaleena)
- hakemuksesta tulee selvitä porakaivon syvyys (onko porakaivo suora vai vino, putkiston aine, porauslietteen käsittely)
Liitteet:
- asemapiirros, josta selviää rakennusten ja lämpökaivon / lämmönkeruuputkiston sijoitus, lämpökaivon etäisyys kiinteistön rajoihin
ja rakennuksiin, vesi- ja viemärijohtojen ym. kaapeleiden sijainti
Voi hyödyntää vanhaa asemapiirrosta:
- kaivon sijainti rakennuksesta vähintään 3 metriä
- kaivon sijainti tontin rajasta vähintään 7,5 metriä.
(Jos lähempänä kuin 7.5 m, niin naapurin kirjallinen suostumus)
- toisesta lämpökaivosta etäisyys vähintään 15 metriä
- selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
(kauppakirjan jäljennös tai lainhuutotodistus)
- virallinen karttaote
(kaupungin karttapalvelut, Kirkkokatu 6, p. 06 416 2255)
- vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksyttynä poraustyöhön
- selvitys vanhasta maanalaisesta öljysäiliöstä
- maalämpökaivon porausraportti tulee esittää loppukatselmuksessa

Jos aikoo jättää öljysäiliön maahan tulee siihen hakea lupaa ympäristönsuojelusta
Öljysäiliön maahan jättäminenSeinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2286, 06 416 2439, 06 416 2965

rakennusvalvontaseinajoki.fi