+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tulee osaltaan edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän kaupunkikuvan syntymistä ja säilymistä sekä huolehtia yleisen edun huomioon ottamisesta. Rakennusvalvonta selvittää rakennushankkeiden luvanvaraisuuden ja käsittelee rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin Seinäjoella kuuluu mm. maisematyöluvat.

--------------------

TUTUSTU ESITTEESEEMME

--------------------

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖKSET LÖYTYVÄT KAUPUNGIN ILMOITUSTAULULTA

--------------------

Suurten rakennusten turvallisuuden arviointi

Suurten rakennusten omistajien tulee teettää kantavien rakenteiden turvallisuusarvio joko 1.4.2017 tai 1.4.2019
mennessä riippuen kohteen suunnittelu- ja toteutustahojen toisistaan riippuvaisuudesta. Laki laajarunkoisten rakennusten
rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa laajarunkoisten rakennusten omistajat velvoitetaan
huolehtimaan siitä, että keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia,
joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015.
Rakennus on laajarunkoinen, kun sen kerrosala on 1 000 m² tai enemmän ja tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on
yli 18 metriä tai paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli yli 15 metriä. Laki koskee myös alle 1 000 m² maneeseja samoilla jännevälivaatimuksilla. Arvioinnista vastaavan asiantuntijan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät vastaavan uudiskohteen suunnittelutehtävän vaativuusluokan perusteella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävä on luonteeltaan aina joko vaativa tai poikkeuksellisen vaativa. Kohteen rakennesuunnittelija ei voi toimia arvioinnin suorittajana.
Arvioinnin suorittaja antaa tekemästään arvioinnista todistuksen josta käy ilmi onko kantavissa rakenteissa havaittu vikoja tai puutteita sekä mahdolliset toimenpidesuositukset turvallisuuden parantamiseksi. Mikäli arvioija havaitsee välittömän vaaran henkilöturvallisuudelle, tulee hänen viipymättä ilmoittaa siitä rakennuksen omistajalle ja haltijalle sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiselle.

Asiasta tarkemmin (Finlex)

---------------------

HOMEtalkoot.fi - OHJEITA KOSTEUSVAURIOIDEN KARKOITUKSEEN

Tee rakentamisilmoitus Suomi.fi -palvelun kautta

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.
Jos työ on tehty ennen 1.7.2014
Jos kotitalous on teettänyt rakennustyön ennen 1.7., Verohallinnon antamasta todistuksesta täytyy käydä ilmi, että rakennuskohteen tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle. Kotitalouksien ei tarvitse antaa tietoja yrityksistä, työntekijöistä tai talkootyöstä.


Lupa-asiainlautakunnan kokoukset vuonna 2018:


ti 23.10.2018 klo 16 vko 43

ti 20.11.2018 klo 16 vko 47
Kokouksessa käsiteltävät rakennuslupahakemukset toimitettava viimeistään 23.10.2018.

ti 18.12.2018 klo 16 vko 51
Kokouksessa käsiteltävät rakennuslupahakemukset toimitettava viimeistään 20.11.2018.


Seinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta

Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2286, 06 416 2439, 06 416 2965

rakennusvalvontaseinajoki.fi