+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tulee osaltaan edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän kaupunkikuvan syntymistä ja säilymistä sekä huolehtia yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvonta selvittää rakennushankkeiden luvanvaraisuuden ja käsittelee rakentamiseen liittyvät
luvat. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin Seinäjoella kuuluu mm. maisematyöluvat.

--------------------

TUTUSTU ESITTEESEEMME

--------------------

Suurten rakennusten turvallisuuden arviointi

Suurten rakennusten omistajien tulee teettää kantavien rakenteiden turvallisuusarvio joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä riippuen kohteen suunnittelu- ja toteutustahojen toisistaan riippuvaisuudesta.
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa laajarunkoisten rakennusten omistajat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015
Rakennus on laajarunkoinen, kun sen kerrosala on 1 000 m² tai enemmän ja tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on yli 18 metriä tai paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli yli 15 metriä. Laki koskee myös alle 1 000 m² maneeseja samoilla jännevälivaatimuksilla.
Arvioinnista vastaavan asiantuntijan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät vastaavan uudiskohteen suunnittelutehtävän vaativuusluokan perusteella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävä on luonteeltaan aina joko vaativa tai poikkeuksellisen vaativa. Kohteen rakennesuunnittelija ei voi toimia arvioinnin suorittajana.
Arvioinnin suorittaja antaa tekemästään arvioinnista todistuksen josta käy ilmi onko kantavissa rakenteissa havaittu vikoja tai puutteita sekä mahdolliset toimenpidesuositukset turvallisuuden parantamiseksi. Mikäli arvioija havaitsee välittömän vaaran henkilöturvallisuudelle, tulee hänen viipymättä ilmoittaa siitä rakennuksen omistajalle ja haltijalle sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiselle.

Asiasta tarkemmin (Finlex)

---------------------

Tee rakentamisilmoitus Suomi.fi -palvelun kautta

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2017:
to 19.01.2017 klo 16 vk 3
to 16.02.2017 klo 16 vk 7
to 23.03.2017 klo 16 vk 12
to 20.04.2017 klo 16 vk 16
to 18.05.2017 klo 15 vk 20
to 29.06.2017 klo 15 vk 26
to 17.08.2017 klo 15 vk 33
to 14.09.2017 klo 16 vk 37
to 12.10.2017 klo 16 vk 41
to 16.11.2017 klo 16 vk 46
to 14.12.2017 klo 16 vk 50




Seinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2286, 06 416 2439, 06 416 2965

rakennusvalvontaseinajoki.fi

Seinäjoen kaupunki

Rakennusvalvonta
Nurmon palvelutoimisto

Nurmotalo, Nurmontie 7, 60550 Nurmo

p. 06 416 7626

rakennusvalvontaseinajoki.fi