+
Tulosta
Etusivu

Viheralueiden hoitoluokitus

Viheralueiden hoitoluokitukseen perustuva jaottelu on käytössä lähes kaikissa Suomen kunnissa, joissa on vihersektorin ammattiorganisaatio. Hoitoluokituksen avulla yhtenäistetään viheralueiden käsitteistöä ja toimenpiteitä.
Lisätietoa Viheralueiden hoitoluokista saat Viherympäristöliitto ry:n julkaisusta 'Viheralueiden hoitoluokitus -opas'.

Taajamien viheralueet on jaettu kolmeen perustyyppiin eli hoitoluokkaan käyttötarkoituksen, alueen luonteen ja rakentamisasteen mukaan. Hoitoluokat on jaettu edelleen alaluokkiin:
- viheralueiden käyttötarkoitus
- viheralueen rakentamisaste
- luonnonominaisuudet
- hoidon laatutavoite ja hoidon intensiivisyys

Seinäjoen kaupungin hoitoluokituskartta (pdf, 7.66 Mt)

Valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukainen jaottelu:

A Rakennetut viheralueet
A1 Edustusviheralue: kasviryhmiä, koristenurmikko (4-7cm), erilaisia pinnoitteita, voi olla vesiaihe, valaistu ja jatkuvasti hyvässä kunnossa. Esim. Keskuspuisto
A2 Käyttöviheralue: kasviryhmiä, käyttönurmikot (4-12cm), erilaisia pinnoitteita ja hyvässä kunnossa. Esim. Liikennepuiston leikkialue
A3 Käyttö- ja suojaviheralue: suojaistutuksia, helppohoitoisia kasviryhmiä, käyttö- ja maisemanurmet (4-25cm). Esim. Kuortaneenpuisto

B Avoimet viheralueet

B1 Maisemapelto: yksi- tai monivuotisia kasveja, kulku ohjataan poluille; hoidon tavoitteena elämyksien tarjoaminen asukkaille
B2 Käyttöniitty: luonnonniitty tai nurmikosta kehittynyt niitty, hyvin hoidettu maisema, virkistys-käyttö, alueen siisteys; niitto 2-4 kertaa vuodessa
B3 Maisemaniitty ja laidunalue: avoimen kulttuurimaiseman ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen; niitto 1-2 kertaa vuodessa
B4 Avoin alue ja näkymä: näkymien ja aukeiden avoimena pitäminen, sallitaan nuori vesakko; raivataan tai murskataan 2-5 vuoden välein
B5 Arvoniitty: kulttuuri- ja perinnemaiseman ylläpitäminen, kulku hyvin ohjattu; hoidetaan hoitosuunnitelman mukaan

C Taajamametsät

C1 Lähimetsä: hoidettu puusto ja kasvillisuus; hoitotyöt 3 - 5 - 10 vuoden välein
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä: hoidettu puusto ja luonnonmukainen kasvillisuus, virkistyskäyttöön; hoitotyöt 5 – 10 - 20 vuoden välein
C3 Suojametsä: kasvillisuus monikerroksellista, suojavaikutus sekä terveellisyys- ja turvalli-suusnäkökohdat ja hoitotyöt 5 – 20 vuoden välein
C4 Talousmetsä: metsätalous ja metsäluonnon monikäyttö; hoitotyöt 10 – 20 vuoden välein
C5 Arvometsä: kohteen erityinen sijainti, puusto, luonnontila, merkitys tai muu arvo yhdyskuntarakenteessa; hoidon tarve riippuu kohteen erityisistä arvoista ja ominaisuuksista.

Täydentävät luokat
E Erityisalue: esim. urheilukentät, uimarannat, koira-aitaukset, matonpesupaikat jne.
S Suojelualue: lain nojalla tai maanomistajan omalla päätöksellä suojeltu alue
R Maankäytön muutosalue: yleis- tai asemakaavassa rakentamisen vaikutuspiiriin osoitettu alue
O Hoidon ulkopuolella oleva alueSeinäjoen kaupungin puistotoimi
Keskuskatu 32 M

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2512 (vaihde)


puistoseinajoki.fi