+
Tulosta
Etusivu

Kaupungin metsät

Seinäjoen kaupunki omistaa yhteensä n. 6000 hehtaaria talousmetsiä ja taajamametsiä n. 300 ha. Kaupunki hoitaa talousmetsiään suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Metsätalousmaalla on merkitystä paitsi tuotannollisena tekijänä kaupungin budjetissa, myös kaupunkilaisten virkistyskäyttöä palvelevana alueena, erityisesti Jouppilanvuoren ja Hallilanvuoren laajoissa maastoissa. Jouppilanvuoren alueella sijaitsee n. 60 ha:n suuruinen kaupungin yksityisellä hakemuksella suojeltu Kyrkösvuoren suojelualue, joka käsittää pääosin vanhaa kangasmetsää ja rämettä. Kurjennevan alueeseen sisältyy lisäksi n. 230 ha:n suuruinen Suppelonnevan alue, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Seinäjoen kaupunki on solminut Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan yhdistys huolehtii kaupungin omistamien metsien hoidosta, kuten metsän uudistuksesta, taimikoiden harvennuksesta, ojitusten toteuttamisesta, lannoituksesta ym. metsänhoidollisista töistä. Yhdistys avustaa myös puutavaran myynnissä, tekee metsäsuunnitelmat ja hakee valtion tai Euroopan Unionin tuet.


Puiden kaato omalla asemakaava-alueen tontillakin on luvanvaraista, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki määrää maisematyöluvista.


Puunkaatolupien hakeminen


Seinäjoen kaupungin puistotoimi
Keskuskatu 32 M

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2512 (vaihde)

f. 06 416 2824
puistoseinajoki.fi