+
Tulosta
Etusivu

Kaupungin metsät

Seinäjoen kaupunki omistaa yhteensä n. 6000 hehtaaria talousmetsiä ja taajamametsiä n. 900 ha. Kaupunki hoitaa talousmetsiään hyväksytyn metsänhoitosuunnitelmaa, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Puisto- ja ulkoilumetsien hoidon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsien viihtyisyyttä, monikerroksellisuutta ja käyttöturvallisuutta ulkoiluympäristöinä, sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.

Metsätalousmaalla on merkitystä paitsi tuotannollisena tekijänä kaupungin budjetissa, myös kaupunkilaisten virkistyskäyttöä palvelevana alueena, erityisesti Jouppilanvuoren ja Hallilanvuoren laajoissa maastoissa. Jouppilanvuoren alueella sijaitsee n. 60 ha:n suuruinen kaupungin yksityisellä hakemuksella suojeltu Kyrkösvuoren suojelualue, joka käsittää pääosin vanhaa kangasmetsää ja rämettä. Kurjennevan alueeseen sisältyy lisäksi n. 230 ha:n suuruinen Suppelonnevan alue, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Seinäjoen kaupunki on solminut Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan yhdistys huolehtii kaupungin omistamien metsien hoidosta, kuten metsän uudistuksesta, taimikoiden harvennuksesta, ojitusten toteuttamisesta, lannoituksesta ym. metsänhoidollisista töistä, sekä puukaupallisissa asioissa.


Puiden kaato omalla asemakaava-alueen tontillakin on luvanvaraista, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki määrää maisematyöluvista.


Puunkaatolupien hakeminen


Seinäjoen kaupungin puistotoimi
Keskuskatu 32 M

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2512 (vaihde)


puistoseinajoki.fi