+
Tulosta
Etusivu

Yhteystiedot

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistöhallinto Yhteystiedot

Kaupungingeodeetti Taru-Maaria Herttua-Suokko

p. 06 416 2251, 040 5391167

taru-maaria.herttua-suokkoseinajoki.fi

Kiinteistöteknikko Jorma Ala-Hiiro

p. 06 416 2253, 040 729 2840

jorma.ala-hiiroseinajoki.fi

Palveluvastaava Tarja Karhu

p. 06 416 2250, 040 5286985

tarja.karhuseinajoki.fi


Maanmittausinsinööri Harri Lusa

p. 06 416 2098, 0500 269 559

harri.lusaseinajoki.fi

Maankäyttöinsinööri Jari Leivo

p. 044 470 0250

jari.leivoseinajoki.fi

Kartta- ja paikkatietopalvelut Yhteystiedot

Kartastoinsinööri Seija Perasto

p. 06 416 2377, 040 774 8679, seija.i.perastoseinajoki.fi

Karttaoperaattori Sari Metsämäki

p. 044 418 1771, sari.metsamakiseinajoki.fi

Karttaoperaattori Mervi Paulasaari

mervi.paulasaariseinajoki.fi

Paikkatietosuunnittelija Tiina Porkholm

p. 044 418 1809 , tiina.porkholmseinajoki.fi

Paikkatietoasiantuntija Hannes Keskikiikonen

p. 06 416 2099, 0400 815 603,

hannes.keskikiikonenseinajoki.fi

Paikkatietoasiantuntija Jari Vähätiitto

p. 06 416 2256

jari.vahatiittoseinajoki.fi

Kiinteistöinsinöörin palvelut Yhteystiedot

Kiinteistöinsinööri Mirja Jatkola

p. 044 425 5083

mirja.jatkolaseinajoki.fi

Toimitusinsinööri Teija Kiviranta

p. 044 425 5944

teija.kivirantaseinajoki.fi

Kiinteistörekisterinhoitaja Timo Koskela

p. 040 729 2830

timo.koskelaseinajoki.fi

Toimitusinsinööri Kristiina Krigsholm

p. 06 416 2097, 040 7748 760

kristiina.krigsholmseinajoki.fi

Karttaoperaattori Pirjo Niemi

p. 06 416 2255

pirjos.niemiseinajoki.fiMittauspalvelut Yhteystiedot


Mittausinsinööri Tero Kankaanpää

p. 040 563 4727

tero.kankaanpaaseinajoki.fi

Maastomittausteknikko Markku Vedenjuoksu

p. 0500 709 125

markku.vedenjuoksuseinajoki.fi

Kartoittaja Kirsi Kallonen

Kartoittaja Alvi Ketola
Kartoittaja Markus Paananen
Mittausmies Heikki Latvatalo
Mittausmies Tuomas Prusti
Mittausmies Janne Ylimäki
Mittausmies Niko Jämbäck

Oikopolut

Organisaatiokaavio2019.pdf (pdf, 0.49 Mt)